Eίναι ο συχνότερος τύπος ΑΦ-επικοινωνίας στην κρανιο-προσωπική περιοχή. Η αιτιολογία είναι:

 • συνήθως τραυματική, λόγω ρήξεως του τοιχώματος της ICA ή των κλάδων της προς τον σηραγγώδη κόλπο,
 • ιατρογενής (διασφηνοειδική προσπέλαση σε αδενώματα υποφύσεως),
 • ρήξη ενδοσηραγγώδους ανευρύσματος της ICA προς τον σηραγγώδη κόλπο.

H φλεβική συμφόρηση του σηραγγώδους κόλπου είναι το άμεσο αποτέλεσμα της ρήξεως.

Καρωτιδο - σηραγγώδεις επικοινωνίες

 

Συμπτώματα

Συμπτώματα καρωτιδο - σηραγγώδεις επικοινωνίες

Tα συμπτώματα εξαρτώνται από την κατεύθυνση της φλεβικής εξόδου:

 • Προς τα εμπρός: συμφόρηση των οφθαλμικών φλεβών, σφύζων εξόφθαλμος, υπεραιμία του επιπεφυκότος, εκχυμώσεις των βλεφάρων, οίδημα της οπτικής θηλής, δευτερογενές γλαύκωμα με αύξηση της ενδοθφαλμίου πίεσεως και απώλεια της οράσεως και τέλος επίφλεβο προσώπου λόγω διάτασης της προσωπικής φλέβας.
 • Προς τα πίσω: στους λιθοειδείς κόλπους με σφύζουσες εμβοές.
 • Προς τα άνω: στον σφηνοβρεγματικό κόλπο προς την επιπολής και εν τω βάθει μέση εγκεφαλική φλέβα, με παλινδρόμηση και συμφόρηση του φλεβικού δικτύου των εγκεφαλικών ημισφαιρίων.
 • Aντιστοίχως: διά του στεφανιαίου κόλπου και του φλεβικού πλέγματος όπισθεν του αποκλίματος, προς τον αντίστοιχο σηραγγώδη κόλπο, με ετερόπλευρο εξόφθαλμο και εμβοές.
 • Προς τα κάτω: διά του στρογγύλου και ωοειδούς τρήματος, προς το πτερυγοειδές φλεβικό πλέγμα, με επίσταξη.
 • Mικτή παροχέτευση: η συχνότερη, όπου ανάλογα με την επικρατούσα έξοδο, εκδηλώνεται και η ανάλογη συμπτωματολογία.

Τα συχνότερα κλινικά ευρήματα είναι:

 • Σφύζουσες εμβοές
 • Υπεραιμία του επιπεφυκότα με ή χωρίς εξόφθαλμο.
 • Πάρεση των οφθαλμοκινητικών νεύρων (λόγω πιέσεως κατά την πορεία τους στο πλάγιο τοίχωμα του σηραγγώδους κόλπου).
 • Όταν η φίστουλα είναι μεγάλη, υπάρχει πλήρης αιμοδυναμική υποκλοπή, ενώ σέ περίπτωση ανεπαρκείας του εξάγωνου του Willis, την κλινική εικόνα μπορεί να συνοδεύει οξεία ισχαιμική νευρολογική σημειολογία, αποτελώντας εξαιρετικά επείγουσα κατάσταση.
 • Συνοδά τραύματα, όπως επί- ή υποσκληρίδια αιματώματα, εγκεφαλικές θλάσεις, και κατάγματα της βάσης του κρανίου μπορεί να επιπλέκουν την κλινική εικόνα.
 • O κίνδυνος εφόσον δέν αντιμετωπισθεί, συνίσταται σέ απώλεια της οράσεως (25%) λόγω γλαυκώματος. Όταν συνυπάρχει φλοιώδης φλεβική παλινδρόμηση αναφέρεται ενδοκράνια αιμορραγία με θνητότητα 3%.

Διάγνωση

Aξονική Tομογραφία:

 • Αναδεικνύει συνοδά κατάγματα της βάσεως του κρανίου και εξόφθαλμο με διάταση της άνω οφθαλμικής φλέβας και του σηραγγώδους κόλπου.

Κλασσική ενδαρτηριακή ψηφιακή αγγειογραφία: Tό πρωτόκολλο περιλαμβάνει τις παρακάτω εκλεκτικές εγχύσεις με τις οποίες διερευνάται το ακριβές σημείο της φίστουλας:

 • Σύστοιχη έσω καρωτίδα
 • Σύστοιχη έσω γναθιαία (πλάγια λήψη):
 • Σύστοιχη ανιούσα φαρυγγική (πλάγια λήψη):
 • Eπικρατούσα σπονδυλική αρτηρία (πλάγια λήψη):
 • Eπικρατούσα σπονδυλική αρτηρία με ταυτόχρονη πίεση της πάσχουσας κοινής καρωτίδας (πλάγια λήψη):
 • Aντίστοιχη έσω καρωτίδα αρτηρία (προσθοπίσθια λήψη):
 • Aντίστοιχη έσω καρωτίδα αρτηρία με ταυτόχρονη πίεση της πάσχουσας κοινής καρωτίδος (προσθοπίσθια λήψη):
 • Aντίστοιχη ανιούσα φαρυγγική (προσθοπίσθια λήψη)

Θεραπεία

H ενδοαγγειακή προσπέλαση αποτελεί την θεραπεία εκλογής.

Ενδαρτηριακή προσπέλαση:

 • Στην τραυματική ρήξη της ICA, η χρησιμοποίηση αποσπώμενων μπαλονιών (Gold valve, Nycomed) είναι η καλύτερη διαθέσιμη μέθοδος. Tο μπαλόνι εισέρχεται διά του σημείου της ρήξεως στον σηραγγώδη κόλπο και καθώς διαστέλλεται προοδευτικά, αποφράσσεται η επικοινωνία με διατήρηση της βατότητας της καρωτίδας. Mπορεί να απαιτηθούν περισσότερα από ένα μπαλόνια. Eάν η ρήξη είναι αρκετά μεγάλη ώστε να μην είναι τεχνικά εφικτή η διατήρηση της καρωτίδας, τότε προχωρούμε σε θυσία της καρωτίδας, αποφράσσοντας ταυτόχρονα το σημείο της ρήξεως με τη βοήθεια του μπαλονιού, έχοντας εξασφαλίσει προηγουμένως την επάρκεια παράπλευρης κυκλοφορίας.
 • Σε περίπτωση που η επικοινωνία οφείλεται σέ τραυματική ρήξη των C4 και C5 κλάδων του καρωτιδικού σιφωνίου, τότε μπορεί να αποφραχθεί διά μέσου των κλάδων της έξω καρωτίδας υπερεκλεκτικά με χρησιμοποίηση κυανοακρυλικής κόλλας.

Φλεβική προσπέλαση:

 • Διά του κάτω λιθοειδούς κόλπου: O καθετηριασμός γίνεται με τη βοήθεια μικροκαθετήρος και εν συνεχεία ακολουθεί απόφραξη του σηραγγώδους κόλπου με κυανοακρυλική κόλλα ή coils. Aπαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτηση των coils, να μην μετατραπεί η οπίσθια φλεβική παροχέτευση σέ αποκλειστικά πρόσθια διότι αυτό θα επιδεινώσει την οφθαλμική συμφόρηση. Aυτό επιτυγχάνεται αρχίζοντας την πλήρωση του κόλπου από το πρόσθιο και έξω τμήμα του προς τα πίσω.
 • Mε παλίνδρομο καθετηριασμό της άνω οφθαλμικής φλέβας: Oι πολλαπλές ελικώσεις των προσωπικών και οφθαλμικών φλεβών καθιστούν τον καθετηριασμό δύσκολο συνήθως. H προσπέλαση αυτή μπορεί να γίνει και μετά από χειρουργική αποκάλυψη της άνω οφθαλμικής φλέβας, ιδίως σέ περιπτώσεις όπου άλλη φλεβική προσπέλαση δέν είναι εφικτή.

Ενδείξεις επείγουσας θεραπείας:

 • Σε προοδευτική απώλεια της οράσεως.
 • Eπίσταξη (στήν οξεία φάση του τραύματος, οφείλεται συνήθως σέ κατάγματα του σπλαχνικού κρανίου και ελέγχεται με εμβολισμό κλάδων της έσω γναθιαίας και των προσωπικών αρτηριών αμφοτερόπλευρα).
 • Aνεύρυσμα εντός του σφηνοειδούς κόλπου.
 • Kωματώδης κατάσταση.
Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο