Εικόνα 1 και 2: Αγγειογραφία του σπονδυλοβασικού συστήματος σε προσθιοπίσθια και πλάγια προβολή: Χωροκατακτητική εξεργασία παραοβελιαία δεξιά του οπισθίου βόθρου, που αντλεί αιμάτωση από διηυρησμένους κλάδους της δεξιάς άνω και οπισθίας κάτω παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας.

peristatiko 1 aimaggeioblastwmatos.001 

peristatiko 1 aimaggeioblastwmatos.002

Παρουσιάζει έντονη αγγειοβρίθεια, με σημαντική βράχυσνη του χρόνου αρτηριοφλεβικής ροής και έντονη φλεβική παροχέτευση. Η όλη εικόνα είναι συμβατή με αιμαγειοβλάστωμα.

Εικόνα 3, 4, 5: Αγγειογραφία του σπονδυλοβασικού συστήματος μετά τον προεγχειρητικό εμβολισμό του όγκου, σε προσθιοπίσθια και πλάγια προβολή:

Ο εμβολισμός έγινε με κυανοακρυλική κόλλα, μετά από υπερεκλεκτικό καθετηριασμό τροφοφόρων κλάδων του όγκου, διά μέσου της δεξιάς άνω και οπισθίας κάτω παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας.

Παραμένει μικρού βαθμού τριχοειδική αιμάτωση που δεν είναι εφικτό να προσπελασθεί με ασφάλεια.

Εικόνα 6: Η κυανοακρυλική κόλλα μετά τον εμβολισμό.

peristatiko 1 aimaggeioblastwmatos.006

Εικόνα 7, 8: Αξονική και μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό, μετά τον εμβολισμό: διακρίνεται το εμβολικό υλικό και η εκτεταμένη κεντρική νέκρωση του όγκου.

peristatiko 1 aimaggeioblastwmatos.007

peristatiko 1 aimaggeioblastwmatos.008

Εικόνα 9: Αξονική τομογραφία, χωρίς σκιαγραφικό μετά την χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Η ιστολογική διάγνωση επιβεβαίωσε την αρχική υπόθεση του αιμαγγειοβλαστώματος.

peristatiko 1 aimaggeioblastwmatos.009

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο