Θα δούμε τί είναι και πώς γίνεται η μηχανική θρομβεκτομή, μέσα από την αντιμετώπιση ενός πραγματικού περιστατικού από την ομάδα μας.

Ιστορικό: Πρόκειται γιά γυναίκα ηλικίας 87 ετών με επεισόδια παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής, η οποία όταν ξύπνησε το πρωί, παρουσίασε δυσχέρεια στην ομιλία της. Οι συγγενείς ανέφεραν ότι τελευταία φορά που την είδαν καλά χωρίς συμπτώματα ήταν το πρωί στις 05:45. Την μετέφεραν αμέσως στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Metropolitan Hospital. Έφθασε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου στις 08:30. Μετά την άφιξη στα ΤΕΠ η ασθενής επιδεινώθηκε με αδυναμία να μιλήσει και να κατανοήσει την ομιλία (καθολική αφασία) και πλήρη αδυναμία και αναισθησία της δεξιάς πλευράς του σώματος (χέρι και πόδι) και διαταραχή στην όραση (ημιανοψία). Το score βαρύτητας του εγκεφαλικού στην κλίμακα NIHSS ήταν 23 (πολύ βαρειά).

Λόγω του ιστορικού πρόσφατης γαστρορραγίας, υπήρχε αντένδειξη γιά ενδοφλέβια θρομβόλυση.

Αξονική τομογραφία-αγγειογραφία: Άμεσα μεταφέρθηκε στο ακτινολογικό και υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία.

Στην αρχική αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό

δεν διαπιστώθηκε ακόμη απεικονιστικά εμφανής βλάβη στον εγκέφαλο (ήταν πολύ νωρίς γιά να απεικονισθεί ισχαιμικό έμφρακτο).

Ακολούθησε αξονική αγγειογραφία με ταχεία έγχυση σκιαγραφικού. Διαπιστώθηκε θρόμβος στον διχασμό της αριστερής έσω καρωτίδος (κόκκινα βέλη)

Αξονική αγγειογραφία με ταχεία έγχυση σκιαγραφικού

και καλή παράπλευρη κυκλοφορία που σημαίνει ότι υπήρχε βιώσιμο εγκεφαλικό παρέγχυμα στην κατανομή του αποφραγμένου αγγείου, το οποίο όμως ισχαιμεί (γι´ αυτό και τα βαρειά συμπτώματα της ασθενούς). Η ασθενής βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο να υποστεί μη αναστρέψιμη νέκρωση. Μεταφέρεται άμεσα στον αγγειογράφο.

Άφιξη στον αγγειογράφο: Παρουσία αναισθησιολόγου τοποθετήθηκαν δύο περιφερικές γραμμές σε φλέβες της ασθενούς, τοποθετήθηκαν ηλεκτρόδια καρδιογραφήματος στο στήθος γιά συνεχή καταγραφή και χορηγήθηκε ήπια καταστολή ώστε η ασθενής να αντιλαμβάνεται, να μπορεί να εκτελεί εντολές, να μην είναι διεγερτική αλλά συνεργάσιμη.

Παρακέντηση: Άμεσα γίνεται τοπική αναισθησία στην δεξιά βουβωνική χώρα. Ακολουθεί παρακέντηση της δεξιάς μηριαίας αρτηρίας με λεπτή βελόνα. Προωθήθηκε ένα λεπτό σύρμα μέσα στο αγγείο και τοποθετήθηκε ενδαρτηριακό θηκάρι στην μηριαία αρτηρία. Σε περίπτωση που είχε χορηγηθεί ενδοφλέβια θρομβόλυση, θα έπρεπε η μηριαία παρακέντηση να γίνει με σύστημα μικροπαρακέντησης υπό υπερηχογραφικό έλεγχο, ώστε να αποφευχθούν αιμορραγικές επιπλοκές στο σημείο της παρακεντήσεως. Αυτό το μηριαίο θηκάρι θα είναι η πύλη εισόδου των υλικών μας στο αρτηριακό δίκτυο γιά την συνέχεια.

Αγγειογραφία: Προωθούμε μέσα από το μηριαίο θηκάρι, σύρμα και ευρύ οδηγό καθετήρα που έχει αποφρακτικό μπαλόνι στο περιφερικό άκρο του. Καθετηριάζουμε εκλεκτικά την αριστερή κοινή καρωτίδα στην πλευρά της αποφράξεως. Κάνουμε μία λήψη αγγειογραφίας με έγχυση σκιαγραφικού γιά να δούμε τον καρωτιδικό διχασμό και το σημείο της απόφραξης.

Αγγειογραφίας με έγχυση σκιαγραφικού

Βλέπουμε ότι ο θρόμβος έχει μετακινηθεί και αποφράσσει πλήρως την αριστερή μέση εγκεφαλική αρτηρία στο Μ1 τμήμα της (παχύ κόκκινο βέλος). Διακρίνουμε τα παράπλευρα αγγεία που διατηρούν βιώσιμη την περιοχή του εγκεφάλου που κινδυνεύει να νεκρωθεί (λεπτά κόκκινα βέλη).

Θρομβεκτομή: Προωθούμε τον οδηγό καθετήρα με το αποφρακτικό μπαλόνι στο περιφερικό άκρο του ψηλά στην αριστερή έσω καρωτίδα (Βίντεο περιγραφής της μεθόδου). Εισάγουμε μέσα στον οδηγό καθετήρα ένα μικροκαθετήρα και ένα μικροσύρμα και τα προωθούμε μέσα από την έσω καρωτίδα μέχρι το σημείο της απόφραξης. Με το μικροσύρμα περνάμε διά μέσου του αποφράσσοντος θρόμβου περιφερικότερα μέσα στην αρτηρία, πέρα από το σημείο της αποφράξεως. Προωθούμε τον μικροκαθετήρα πάνω από το μικροσύρμα περιφερικότερα του αποφράσσοντος θρόμβου. Αφαιρούμε το μικροσύρμα. Εγχέουμε σκιαγραφικό από τον μικροκαθετήρα και βλέπουμε ότι είμαστε μέσα στο αποφραγμένο αγγείο, περιφερικότερα του θρόμβου.

Θρομβεκτομή

Μέσα από τον μικροκαθετήρα προωθούμε το σύστημα της μηχανικής θρομβεκτομής, το stent-retriever. Μόλις το stent-retriever φθάσει στο άκρο του μικροκαθετήρα, με αργές κινήσεις αποσύρουμε τον μικροκαθετήρα ενώ ταυτόχρονα προωθούμε το stent-retriever το οποίο προοδευτικά εκπτύσσεται μέσα στο αποφραγμένο αγγείο. Το stent-retriever πρέπει να εκπτυχθεί κατά μήκος του αποφράσσοντος θρόμβου.

Stent Retriever

Περιμένουμε 5 λεπτά ώστε το πλέγμα του stent-retriever να βυθιστεί μέσα στον θρόμβο και το stent-retriever να αλληλεπιδράσει και να εκπτυχθεί σε όλο το μήκος του θρόμβου. Στην διάρκεια αυτή κάνουμε μία έγχυση από τον οδηγό καθετήρα γιά δούμε εάν έχει αποκατασταθεί η ροή μέσα στο αποφραγμένο αγγείο. Αυτό συμβαίνει όταν ο θρόμβος έχει απωθηθεί από το stent-retriever και έχει δημιουργηθεί βατός αυλός κατά μήκος της αποφράξεως.

Stent Retriever

Όταν δούμε αυτή την εικόνα της πρώτης επανασηραγγοποίησης, αυτό είναι καλό προγνωστικό σημείο γιά την συνέχεια και αποτελεί ένδειξη γιά επιτυχή αφαίρεση του θρόμβου στην συνέχεια.

Μετά την αναμονή 5 λεπτών, φουσκώνουμε το μπαλόνι του οδηγού καθετήρα στην υψηλή αυχενική μοίρα της έσω καρωτίδος και έτσι διακόπτουμε την ροή μέσα στο αγγείο. Στην συνέχεια με αρνητική πίεση κάνουμε συνεχή αναρρόφηση από τον οδηγό καθετήρα και αναστρέφουμε την ροή μέσα στην έσω καρωτίδα και την μέση εγκεφαλική αρτηρία. Ταυτόχρονα, με αργές και συνεχόμενες κινήσεις ανακτούμε προοδευτικά το σύστημα μικροκαθετήρα-stent retriever μέσα στον οδηγό καθετήρα. Η κίνηση αυτή γίνεται υπό συνεχή αρνητική αναρρόφηση από τον οδηγό καθετήρα με αναστροφή της αιματικής ροής στην έσω καρωτίδα, με σκοπό τυχόν τμήματα του θρόμβου που έχουν προσκολληθεί στο stent-retriever εάν αποσπασθούν, να αναρροφηθούν από τον οδηγό καθετήρα και να μην προκαλέσουν εμβολή σε άλλο φυσιολογικό κλάδο (παράδειγμα την προσθία εγκεφαλική αρτηρία).

Αφού το stent-retriever βγεί έξω από τον οδηγό καθετήρα, ξεπλένουμε τον οδηγό καθετήρα και επιθεωρούμε το stent-retriever και τον θρόμβο που έχει προσκοληθεί πάνω του. Αποκαθιστούμε την ροή στον οδηγό καθετήρα ξεφουσκώνοντας το μπαλόνι. Αγγειογραφούμε από τον οδηγό καθετήρα γιά να δούμε εάν αφαιρέθηκε όλος ο θρόμβος και εάν έχει αποκατασταθεί η ροή ή εάν υπάρχει υπολλειματικός θρόμβος. Στην δεύτερη περίπτωση πρέπει να γίνει δεύτερη προσπάθεια θρομβεκτομής με το ίδιο stent-retriever. Συνολικά μπορούμε να επιχειρήσουμε μέχρι και τρείς προσπάθειες θρομβεκτομής.

Στην προκείμενη περίπτωση της ασθενούς, ο θρόμβος έχει πλήρως αφαιρεθεί και η μέση εγκεφαλική αρτηρία έχει πλήρως επανασηραγγοποιηθεί με αποκατάσταση της αιματικής ροής προς τον εγκέφαλο (κόκκινος κύκλος).

Αποκατάσταση αιματικής ροής προς τον εγκέφαλο.

Η όλη επέμβαση από την μηριαία παρακέντηση μέχρι την ανάκτηση του θρόμβου είχε διάρκεια 25 λεπτών.

Κλινική πορεία μετά την μηχανική θρομβεκτομή

Αμέσως μετά την θρομβεκτομή η ασθενής παρουσίασε θεαματική κλινική βελτίωση με πτώση του νευρολογικού score NIHSS από 23 σε 8. Η άμεση βελτίωση αφορούσε κυρίως την κινητικότητα και αισθητικότητα του άνω και κάτω άκρου.

24 ώρες μετά την θρομβεκτομή η γιαγιά είχε πλήρη αποκατάσταση με νευρολογικό score NIHSS 1 από 23. Τα κινητικά και αισθητικά συμπτώματα είχαν πλήρως αποκατασταθεί, όπως και η ομιλία. Στην μαγνητική τομογραφία στις 24 ώρες μετά από την θρομβεκτομή

Κλινική πορεία μετά την μηχανική θρομβεκτομή

Κλινική πορεία μετά την μηχανική θρομβεκτομή

Κλινική πορεία μετά την μηχανική θρομβεκτομή

φαίνεται η διάσωση του παρεγχύματος του αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου με ελάχιστες ισχαιμικές αλλοιώσεις (κόκκινα βέλη). Άρχισε η σίτιση από το στόμα. Το απόγευμα της δεύτερης ημέρας κινητοποιήθηκε και περπάτησε με βοήθεια, εκτελώντας όλες τις κινήσεις.

Συμπεράσματα

  • Η έγκαιρη μεταφορά της ασθενούς στο νοσοκομείο από τους συγγενείς της αποδείχθηκε πράγματι σωτήρια. Πρόκειται γιά μία γυναίκα 87 ετών, η οποία πρίν το επεισόδιο του εγκεφαλικού ήταν αυτο-εξυπηρετούμενη και ζούσε με το συγγενικό της περιβάλλον. Το εγκεφαλικό επρόκειτο να αλλάξει αν όχι να τερματίσει την ζωή της. Η θνητότητα σε αυτή την ηλικία είναι μεγάλη (70%) και εάν επιβίωνε μετά το εγκεφαλικό η αναπηρία θα ήταν τέτοια που το μοιραίο θα ήταν ζήτημα μηνών. Στο διάστημα αυτό η ποιότητα της ζωής της θα ήταν πολύ χαμηλή, καθώς θα ήταν καθηλωμένη στο κρεβάτι. Παράλληλα, θα επιβάρυνε το συγγενικό της περιβάλλον τόσο ψυχολογικά (έχοντας ένα βαρειά άρρωστο ασθενή στο σπίτι) όσο και οικονομικά (με θεραπείες αποκατάστασης και αποκλειστικές νοσοκόμες).
  • Όπως αναφέραμε όμως, το εγκεφαλικό δεν είναι μοιραίο, όχι μόνο για νεώτερους ασθενείς αλλά και γιά πολύ ηλικιωμένους όπως η κυρία που σας παρουσιάσαμε. Παρά τα 87 της χρόνια, είναι πολύ σημαντικό γιά έναν ασθενή να μπορεί να ζήσει το τελευταίο διάστημα της ζωής του με αξιοπρέπεια, χωρίς νευρολογική ανικανότητα, αυτο-εξυπηρετούμενος.
  • Βλέπουμε επίσης ότι εάν οι συγγενείς είχαν θεωρήσει ότι το αρχικό σύμπτωμα της δυσχέρειας ομιλίας ήταν παροδικό, και δεν είχαν κινητοποιηθεί άμεσα, θα είχαν χάσει πολύτιμο χρόνο και το χρονικό παράθυρο γιά μία επιτυχημένη θεραπεία θα είχε χαθεί. Και αυτό διότι η ασθενής επιδεινώθηκε γρήγορα μετά την άφιξή της στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.
  • Ένα σύμπτωμα όπως μικρή αδυναμία κίνησης ή λόγου, όσο ήπιο και αν φαίνεται, μπορεί να δηλώνει ένα εγκεφαλικό σε εξέλιξη που μπορεί να γίνει σε ανύποπτο χρόνο σοβαρό. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι να μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τα προειδοποιητικά συμπτώματα του εγκεφαλικού και να ενεργήσει άμεσα, δίνοντας την δυνατότητα στην ιατρική ομάδα να επιτύχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.
  • Η μηχανική θρομβεκτομή, σύμφωνα με τις πιό πρόσφατες μελέτες, είναι από τις πλέον αποτελεσματικές θεραπείες που προσφέρει η σύγχρονη ιατρική. Γιά κάθε δύο ασθενείς με εγκεφαλικό και απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζονται με μηχανική θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ώς προς την λειτουργική έκβαση με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος, αποφεύγοντας την λειτουργική ανικανότητα ή τον θάνατο, ακόμη και σε ηλικία μεγαλύτερη των 90 ετών.
Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο