Νευρινώματα

Νευρινώματα

  • Eίναι εξωεγκεφαλικοί, αγγειοβριθείς όγκοι (68%) και έχουν μηνιγγική αιμάτωση. H αγγειοαρχιτεκτονική του μπορεί να είναι παρόμοια και δυσδιάκριτη από των μηνιγγιωμάτων, με παρουσία κάψας, έντονη και ανομοιογενή παρεγχυματική φάση, με μετρίως διατεταμένες τροφοφόρες αρτηρίες και πρώιμες απαγωγές φλέβες.

Όγκοι χοριοειδών πλεγμάτων

Όγκοι χοριοειδών πλεγμάτων

  • Συνήθως θηλώματα, σπανιότερα καρκινώματα. Επίσης στη διαφορική διάγνωση υπεισέρχονται τα έκτοπα ενδοκοιλιακά μηνιγγιώματα. Έχουν πλούσια αιματώση από τις χοριοειδείς αρτηρίες και συχνά παρουσιάζονται με αιμορραγία και υδροκέφαλο.

Αιμαγγειοβλαστώματα

Αιμαγγειοβλαστώματα

  • Μπορεί να είναι πολλαπλά, ακόμη και εκτός της πλήρους έκφράσεως του συνδρόμου von Hippel Lindau. Εντοπίζονται στον οπίσθιο κρανιακό βόθρο ή τον νωτιαίο μυελό. Αν και είναι σαφώς αφοριζόμενοι όγκοι, στερούνται κάψας. Συχνά αντλούν αιμάτωση από την επαφή τους με το παρακείμενο εγκεφαλικό παρέγχυμα. Σε μερική αφαίρεση, υποτροπιάζουν συχνά. Δεν προκαλούν απομακρυσμένες μεταστάσεις.
  • Τυπικά παρουσιάζονται λόγω χωροκατακτητικών σημείων με αύξηση της ενδοκρανίου πιέσεως και υδροκεφαλία από απόφραξη της 4ης κοιλίας. Σε μυελική εντόπιση, το εντοπισμένο άλγος με προϊούσα κινητικο-αισθητική διαταραχή, οδηγεί χωρίς θεραπεία σε παραπληγία ή τετραπληγία. Η αιμορραγία είναι σπάνια.
  • Το σύνδρομο von Hippel Lindau, κληρονομείται κατά τον αυτοσωματικό επικρατούντα τύπο. Χαρακτηρίζεται από όγκους του ΚΝΣ και των κοιλιακών σπλάχνων, συνήθως αιμαγγειοβλαστώματα της παρεγκεφαλίδος, αμφιβληστροειδική αγγειομάτωση, καρκίνο του νεφρού, φαιοχρωμοκύττωμα, αιμαγγειοβλαστώματα του νωτιαίου μυελού. Η συσχέτιση αιμαγγειοβλαστώματος με το σύνδρομο von Hippel Lindau, είναι 10-20%.
Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο