Όλες οι αγγειακές δυσπλασίες είναι λάθη του σχηματισμού των αγγείων.

Οι διάφορες μορφές έχουν σχέση με το χρονικό διάστημα που συμβαίνει αυτό το λάθος σε σχέση με τα διάφορα στάδια ανάπτυξης των αγγείων.

 • Στο πρώτο στάδιο έχουμε τις τριχοειδικές δυσπλασίες, ενώ λίγο αργότερα στο ίδιο στάδιο έχουμε τις σηραγγώδεις.
 • Στο δεύτερο στάδιο έχουμε τις ΑΦ επικοινωνίες.
 • Στο τρίτο στάδιο τις φλεβικές και λεμφικές δυσπλασίες.

Δυσπλασίες Αγγείων

Λάθος στην αγγειακή μορφογένεση

 • Όλες οι αγγειακές δυσπλασίες είναι λάθη του σχηματισμού των αγγείων.
 • Ένα εστιακό έλλειμα συμβαίνει σε ένα μητρικό κύτταρο και μεταδίδεται στον κλώνο των θυγατρικών κυττάρων.
  Εστιακό Έλλειμα
 • Το αρχικό εστιακό έλλειμμα που προκύπτει σε κυτταρικό επίπεδο, πριν ή κατά την διάρκεια της μετανάστευσης των ενδοθηλιακών κυττάρων, εφόσον δεν επιδιορθωθεί (συστήματα επιδιόρθωσης DNA) και δεν ενεργοποιήσει την απόπτωση, θα δημιουργήσει έναν κλώνο κύτταρων που θα μεταφέρουν την «λανθάνουσα» ανωμαλία (dormant defect) στην τελική θέση στόχο.
  Εστιακό Έλλειμα σε κυτταρικό επίπεδο
 • Φαίνεται ότι είναι απαραίτητη η δράση και άλλων εκλυτικών παραγόντων, ώστε σε κάποιο κύκλο της συνεχούς ανάπλασης του τοιχώματος, κατά την διάρκεια της ζωής (χρονικό παράθυρο έκθεσης), η «λανθάνουσα» ανωμαλία να γίνει φαινοτυπικά εμφανής ως αρτηριοφλεβώδης φωλεά, ανεύρυσμα κτλ.
 • Όσο νωρίτερα συμβεί το αρχικό εστιακό έλλειμμα κατά την μετανάστευση, τόσο πιό εκτεταμένη θα είναι η προσβαλλόμενη περιοχή και περισσότερες οι πιθανότητες πολυεστιακής εντόπισης της νόσου.
  Εστιακό Έλλειμα κατά τη μετάσταση

Μεσόδερμα και αγγειακό ενδοθήλιο

Είναι γνωστό από τις εργασίες του Couly (1995) ότι τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων της κεφαλής, έχουν μονοσήμαντη αντιστοιχία με συγκεκριμένες περιοχές του μεσοδέρματος από τις οποίες προέρχονται.

Το ενδοθήλιο των αγγείων παράγεται από το μεσόδερμα ενώ ο μέσος χιτώνας από την νευρική ακρολοφία (με εξαίρεση τις περιοχές του μεσεγκεφάλου και μετεγκεφάλου όπου και τα δύο προέρχονται από το μεσόδερμα).

Συγκεκριμένα:

Surgical Neuroangiography P. Lasjaunias.

 • Το προ της νωτιαίας χορδής μεσόδερμα αντιστοιχεί σε λίγα ενδοθηλιακά κύτταρα.
 • Το κεφαλικό μεσόδερμα αντιστοιχεί στον πρόσθιο εγκέφαλο, τη μετωπο-ρινική και γναθιαία περιοχή.
 • Το μέσο μεσόδερμα αντιστοιχεί σε τμήμα του διεγκέφαλου και παράγωγα του 1ου βραγχιακού τόξου.
 • Το ουραίο μεσόδερμα αντιστοιχεί στό ενδοθήλιο και το μέσο χιτώνα του μεσεγκεφάλου και μετεγκεφάλου και σε παράγωγα του πλάγιου τμήματος του 2ου βραγχιακού τόξου.

Με βάση τα παραπάνω, ερμηνεύονται τα διάφορα κλινικά σύνδρομα που τίθενται κάτω από την γενικότερη ονομασία Cerebrofacial Arteriovenous Metameric Syndromes (CAMS I-III) ή Spinal Arteriovenous Metameric Syndromes (SAMS I-III) εφόσον εντοπίζονται στο επίπεδο του νωτιαίου μυελού.

Cerebrofacial Arteriovenous Metameric Syndromes
Ασθενής με αρτηριοφλεβώδη φίστουλα στην δεξιά υπογνάθια χώρα και μικρή αρτηριοφλεβώδη επικοινωνία στο δεξιό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο. Οι δύο φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους περιοχές, έχουν κοινή εμρυολογική καταγωγή όσον αφορά το αγγειακό ενδοθήλιο (CAMS 3).

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο