Πρόκειται γιά αγόρι ηλικίας 8 ετών. Πρό 3ετίας αισθάνθηκε αιφνίδιο άλγος στην οσφύ, με αντανάκλαση μέχρι τον αυχένα, σπαστικό ραιβόκρανο και διαταραχή βαδίσεως λόγω αδυναμίας του δεξιού κάτω άκρου.

Αρχικά τα συμπτώματα αποδόθηκαν σε ψυχολογικά προβλήματα. Προοδευτικά το επόμενο δίμηνο το άλγος υφέθη, περέμεινε όμως αδυναμία του δεξιού κάτω άκρου.

Έκτοτε δεν ανέφερε ξανά οσφυϊκό άλγος. Η διαταραχή βαδίσεως όμως επιδεινώθηκε με προοδευτική αδυναμία και του αριστερού ποδιού.

Από διμήνου το παιδί παρουσιάζει έντονο άλγος στην οσφυϊκή χώρα και προϊούσα επιδείνωση της μυικής ισχύος των κάτω άκρων, ιδίως δεξιά και διαταραχές αισθητικότητος. Κατά την κλινική εξέταση σέρνει το δεξιό του πόδι.

Εικόνα 1 και 2: Μαγνητική τομογραφία Τ1 ακολουθίας, σε οβελιαίο και εγκάρσιο επίπεδο: Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία με εκτεταμένη φλεβική παροχέτευση στο ύψος Θ10-Θ12 σπονδύλου.

Τεράστια φλεβική εκτασία στο ύψος του Θ10σπονδύλου προκαλεί χρόνια πίεση με οπίσθιο εντύπωμα στο σώμα του σπονδύλου και εξεσημασμένη λέπτυνση του νωτιαίου μυελού στο επίπεδο αυτό.

Εικόνα 3 και 4: Προσθιοπίσθια και πλάγια λήψη, εκλεκτικής αγγειογραφίας της αριστερής Θ10 μεσοπλευρίου αρτηρίας: Διακρίνεται διηυρυσμένη ριζοχοριοειδής αρτηρία που αδρεύει οπισθιοπλάγιο νωτιαίο κλάδο του θωρακικού μυελού (αιχμές μαύρων βελών) και στην συνέχεια την αρτηριοφλεβώδη φίστουλα ταχείας ροής (λεπτό μαύρο βέλος).

peristatiko 1003

Μόλις υποσημαίνεται ριζομυελική αρτηρία (αρτηρία του Adamkiewitz) που αιματώνει την θωρακο-οσφυική διόγκωση του νωτιαίου μυελού (αιχμές κόκκινων βελών) και εκφύεται από την ίδια, αριστερή Θ10 μεσοπλεύριο αρτηρία. Στην φλεβική φάση ελέγχεται εξεσημασμένη φλεβική συμφόρηση του περιμυελικού φλεβικού δικτύου και η τεράστια ενδοκαναλική φλεβική εκτασία. Στην πλάγια λήψη, η πολύ μικρή απόσταση μεταξύ του κατιόντος κλάδου της προσθίας νωτιαίας αρτηρίας (αιχμές κόκκινων βελών) και του προσθίου χείλους της φλεβικής εκτασίας, αντιστοιχεί στόν λεπτυσμένο εκ πιέσεως θωρακικό μυελό.

peristatiko 1004

Εικόνα 5 και 6: Προσθιοπίσθια και πλάγια λήψη, εκλεκτικής αγγειογραφίας της αριστερής Ο3 οσφυικής αρτηρίας: Διακρίνεται διηυρυσμένη ριζοχοριοειδής αρτηρία (αιχμές μαύρων βελών) που αδρεύει προσθιοπλάγιο νωτιαίο κλάδο του θωρακικού μυελού και την αρτηριοφλεβώδη φίστουλα (λεπτό μαύρο βέλος).

peristatiko 1005

Στην φλεβική φάση φαίνεται η εξεσημασμένη φλεβική συμφόρηση του περιμυελικού φλεβικού δικτύου, ενώ στην πλαγία λήψη διακρίνεται η φλεβική έξοδος σε ριζιτική φλεβα προς το σύστημα της αζύγου φλεβός.

peristatiko 1006

Εικόνα 7 και 8: Εμβολισμός των τροφοφόρων κλάδων με κυανοακρυλική κόλλα (κόκκινα βέλη).

peristatiko 1007

peristatiko 1008

Εικόνα 9 και 10: Προσθιοπίσθια και πλάγια λήψη, εκλεκτικής αγγειογραφίας της αριστερής Θ10 μεσοπλευρίου αρτηρίας μετά τον εμβολισμό: Διακρίνεται η πλήρης απόφραξη της αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας.

peristatiko 1009

Ελέγχεται άθικτη η ριζομυελική αρτηρία (αρτηρία του Adamkiewitz) που αιματώνει την πρόσθια νωτιαία αρτηρία και την θωρακο-οσφυική διόγκωση του νωτιαίου μυελού (αιχμές κόκκινων βελών) από το ίδιο διάστημα.

peristatiko 10010

Βίντεο 11: Αμέσως μετά την επέμβαση σημαντική πρόοδος στην κινητικότητα και αισθητικότητα των κάτω άκρων.

Το παιδί μπορεί να περπατήσει, με κάποιο βαθμό σπαστικότητας.

Εικόνα 12 και 13: αγγειογραφικός επανέλεγχος 6 μήνες αργότερα με πλήρη απόφραξη της επικοινωνίας.

peristatiko 10012

 

Η πρόσθια νωτιαία φλέβα σκιαγραφείται σε φυσιολογικό χρόνο.

peristatiko 10013

Εικόνα 14 και 15: Μαγνητική τομογραφία σε οβελιαίο και εγκάρσιο επίπεδο, 2 χρόνια αργότερα: προοδευτική απορόφηση των θρομβωμένων φλεβικών εκτασιών.

peristatiko 10014

Εικόνα γλοίωσης από την παρατεταμένη πίεση του μυελού. Το παιδί κλινικά έχει σχεδόν πλήρη αποκατάσταση και συμμετέχει ακόμη και στην ποδοσφαιρική ομάδα του σχολείου του.

peristatiko 10015

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο