Πρόκειται γιά παιδί που αμέσως μετά την γέννηση παρουσίασε ήπια συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, που σταθεροποιήθηκε με φαρμακευτική αγωγή και μακροκρανία. Υποβλήθηκε σε πολλαπλές συνεδρίες εμβολισμού στο Bicetre, Παρίσι. Κατά την σχολική περίοδο είχε μικρή νοητική υστέρηση (<20% Denver).

1. Εδώ βλέπουμε την διάταση της αμπούλας της φλέβας του Γαληνού (παχύ κόκκινο βέλος), τις υποεπενδυματικές αρτηρίες οι οποίες διατιτραίνοντας την οπίσθια διάτρητη ουσία πορεύονται στα πλάγια τοιχώματα της τρίτης κοιλίας γιά να φθάσουν στην χοριοειδή σχισμή (αιχμές μπλέ βελών), τις θαλαμοδιατιτραίνουσες αρτηρίες (κόκκινα βέλη) και τις πολλαπλές χοριοειδείς φίστουλες (μπλέ βέλη).

2. Διακρίνουμε πάλι τις υποεπενδυματικές αρτηρίες οι οποίες διατιτραίνοντας την οπίσθια διάτρητη ουσία πορεύονται στα πλάγια τοιχώματα της τρίτης κοιλίας γιά να φθάσουν στην χοριοειδή σχισμή (αιχμές μπλέ βελών) και τις πολλαπλές χοριοειδείς φίστουλες εντός της χοριοειδούς σχισμής (μπλέ βέλη). Βλέπουμε την απλασία του ευθεως κόλπου και στην θέση του τον κόλπο του δρεπάνου (παχύ κόκκινο βέλος).

3. Η κυανοακρυλική κόλλα μετά την πρώτη συνεδρία εμβολισμού.

4. Διακρίνουμε τον αρχέγονο αρτηριακό δακτύλιο του μεταιχμιακού συστήματος (limbic arterial ring) (αιχμές μαύρων βελών). Το σημαντικό είναι η αρχόμενη αποσυμφόρηση του εγκεφάλου μετά την πρώτη συνεδρία με βελτίωση της φλεβικής εξόδου.

5. Το ίδιο και στην απέναντι πλευρά. Διακρίνεται επίσης στένωση αποτέλεσμα ταχείας ροής στο σιφώνιο της έσω καρωτίδος (μαύρο βέλος). Βλέπουμε την δυσχέρεια της φλεβικής παροχετεύσεως, όπου σε καθυστερημένη φάση δεν διακρίνεται σαφής φλεβική έξοδος.

6. Και εδώ βλέπουμε σε αγγειογραφία της ανιούσης αυχενικής αρτηρίας, τα έντονα αναρροφητικά φαινόμενα στην πρόσθια νωτιαία αρτηρία (αιχμές μπλέ βελών) η ροή της οποίας οδεύει προς την επικοινωνία.  Τα ίδια αγγεία απεικονίζονται και σε μαγνητική τομογραφία.

7. Τελικά σε ηλικία 12 ετών βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε την ψευδοφλεβιτιδική απεικόνιση των ημισφαιρικών φλεβών (αιχμές μπλέ βελών) και την επάρκεια των φλεβικών εξόδων και προς τους σηραγγώδεις κόλπους (μακριά μπλέ βέλη).

8. Το ίδιο βλέπουμε και στην απέναντι πλευρά με την ψευδοφλεβιτιδική απεικόνιση των ημισφαιρικών φλεβών (αιχμές μπλέ βελών) και την επάρκεια των φλεβικών εξόδων και προς τους σηραγγώδεις κόλπους (μακριά μπλέ βέλη). Επίσης η σημαντική ελάττωση της εκτασίας της φλέβας του Γαληνού (μαύρο βέλος) και η στένωση της σηραγγώδους μοίρας της έσω καρωτίδας αριστερά (κόκκινο βέλος). Επίσης διακρίνουμε την μηνιγγική άρδρευση της επικοινωνίας (λεπτά μαύρα βέλη).

9. Ταυτόχρονα βλέπουμε την ελάττωση της αμπούλας της φλέβας του Γαληνού σε μαγνητική τομογραφία.

10. Σε ηλικία 22 ετών, μετά από εστιασμένους εμβολισμούς τροφοφόρων κλάδων, διακρίνουμε την στένωση της σηραγγώδους μοίρας της έσω καρωτίδας αριστερά (κόκκινο βέλος), την μηνιγγική άρδρευση της επικοινωνίας (λεπτά μαύρα βέλη) και την ψευδοφλεβιτιδική απεικόνιση των ημισφαιρικών φλεβών (αιχμές μπλέ βελών).

11. Στην απέναντι πλευρά, επίσης την ψευδοφλεβιτιδική απεικόνιση των ημισφαιρικών φλεβών (αιχμές μπλέ βελών), την επάρκεια των φλεβικών εξόδων και προς τους σηραγγώδεις κόλπους (μακριά μπλέ βέλη) και την σημαντική ελάττωση της εκτασίας της φλέβας του Γαληνού (μαύρο βέλος).

12. Στην αγγειογραφία των έξω καρωτίδων, βλέπουμε την εκτεταμένη μηνιγγική πρόσφυση αμφοτερόπλευρα.

13. Αλλά και τα χρόνια στενωτικά φαινόμενα που έχουν οδηγήσει σε απόφραξη των σπονδυλικών αμφοτερόπλευρα.

14. Και σε μαγνητική τομογραφία, τις εστιακές κατά τόπους περιοχές εγκεφαλομαλάκυνσης.

15. Άρδευση του σπονδυλοβασικού διά των αναστομώσεων με τις αυχενικές αρτηρίες.

16. Στην μαγνητική φλεβογραφία, οι φλεβικές έξοδοι είναι επαρκείς, χωρίς αιμοδυναμικά σημαντική στένωση των σφαγιτιδικών κόλπων.

Σήμερα το παιδί είναι 22 ετών. Έχει τελειώσει το σχολείο, με 2 χρόνια καθυστέρηση και χαίρεται την ζωή του σε ένα νησί του Αιγαίου (μέλος πολύτεκνης οικογενείας), απολαμβάνοντας την αγάπη των συγγενών και φίλων του.

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο