Πρόκειται περί ασθενούς άνδρα ηλικίας 65 ετών με ιστορικό αιφνίδιας ισχυρής κεφαλαλγίας που συνοδεύτηκε από επεισόδιο τονικοκλονικών σπασμών.

Εικόνα 1, 2: Αξονική και μαγνητική τομογραφία, χωρίς σκιαγραφικό: Φαίνεται ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα στην έσω επιφάνεια του δεξιού κροταφοϊνιακού λοβού, με συνοδό υποσκληρίδιο αιμάτωμα στο δρέπανο και την κυρτότητα του δεξιού εγκεφαλικού ημισφαιρίου (αιχμές κόκκινων βελών) και στο σκηνίδιο της παρεγκεφαλίδος (αιχμές λευκών βελών). Διακρίνεται διηυρησμένη απαγωγός φλέβα προς την βασική φλέβα του Rosenthal και την εν τω βάθει μέση εγκεφαλική φλέβα (αιχμές μαύρων βελών).

Αξονική και μαγνητική τομογραφία, χωρίς σκιαγραφικό

Αξονική και μαγνητική τομογραφία, χωρίς σκιαγραφικό

Εικόνα 3, 4 και 5: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος σε πλάγια και προσθιοπίσθια λήψη: Ευμεγέθης οπίσθια αναστομωτική αρτηρία αρδεύει την αρτηριοφλεβώδη δυσπλασία στην έσω επιφάνεια του δεξιού κροταφοϊνιακού φλοιού. Η φλεβική παροχέτευση γίνεται προς επιφανειακές φλέβες στην έσω επιφάνεια του ινιακού λοβού, με τοπική συμφόρηση (κόκκινος κύκλος). Επίσης προς το σύστημα της δεξιάς βασικής φλέβας του Rosenthal (κόκκινα βέλη) με παλινδρόμηση προς την εν τω βάθει μέση εγκεφαλική φλέβα, υποκρτάφιες φλέβες και την φλέβα του Labbe (μαύρα βέλη) με ψευδοφλεβιτιδική απεικόνιση των συμφορημένων φλεβών.

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Εικόνα 6, 7: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς σπονδυλικής αρτηρίας σε πλάγια και προσθιοπίσθια λήψη: Παρόμοια ευρήματα με σήμανση ως ανωτέρω.

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς σπονδυλικής αρτηρίας

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς σπονδυλικής αρτηρίας

Εικόνα 8, 9: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός τροφοφόρων κλάδων εκ της δεξιάς οπισθίας εγκεφαλικής αρτηρίας και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα με καλή διείσδυση στην αρτηριοφλεβώδη φωλεά.

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός τροφοφόρων κλάδων εκ της δεξιάς οπισθίας εγκεφαλικής αρτηρίας

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός τροφοφόρων κλάδων εκ της δεξιάς οπισθίας εγκεφαλικής αρτηρίας

Εικόνα 10, 11: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς σπονδυλικής αρτηρίας σε πλάγια λήψη, μετά τον εμβολισμό: Φαίνεται η εξάλειψη του μεγαλύτερου μέρους της αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας. Διακρίνεται η σημαντική φλεβική αποσυμφόρηση, και η πολύ βραδεία ροή στο απαγωγό φλεβικό σύστημα, χωρίς απόφραξη της φλεβικής εξόδου.

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς σπονδυλικής αρτηρίας

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς σπονδυλικής αρτηρίας

Εικόνα 12: Διακρίνεται το εκμαγείο της κυανοακρυλικής κόλλας αμέσως μετά τον εμβολισμό.

Εκμαγείο της κυανοακρυλικής κόλλας

Εικόνα 13-16: Αγγειογραφικός επανέλεγχος 6 μήνες αργότερα: Παρατηρείται πλήρης εξάλειψη της ΑΦΔ, με εξάλειψη της φλεβικής συμφορήσεως.

Αγγειογραφικός επανέλεγχος 6 μήνες αργότερα

Αγγειογραφικός επανέλεγχος 6 μήνες αργότερα

Αγγειογραφικός επανέλεγχος 6 μήνες αργότερα

Αγγειογραφικός επανέλεγχος 6 μήνες αργότερα

Εικόνα 17, 18: Μαγνητική τομογραφία 6 μήνες αργότερα: Παρατηρείται θρόμβωση της απαγωγού φλέβας, που οδήγησε στην πλήρη απόφραξη της επικοινωνίας.

Μαγνητική τομογραφία 6 μήνες αργότερα

Μαγνητική τομογραφία 6 μήνες αργότερα

Εικόνα 19 Αγγειογραφικός επανέλεγχος 12 μήνες μετά: Επανελέγχεται η πλήρης εξάλειψη της ΑΦΔ.

Αγγειογραφικός επανέλεγχος 12 μήνες μετά

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο