Πρόκειται περί ασθενούς ηλικίας 25 ετών με ιστορικό επεισοδίων γενικευμένων τονικοκλονικών σπασμών και χρόνιας κεφαλαλγίας. Διαγνώσθηκε ευμεγέθης αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία που καταλαμβάνει σχεδόν εξ ολοκλήρου τα αριστερά βασικά γάγγλια. Τα τελευταία δέκα χρόνια, υποβλήθηκε σε πολλαπλές συνεδρίες εμβολισμού στο εξωτερικό που είχαν ως αποτέλεσμα την μικρού βαθμού μείωση του μεγέθους της επικοινωνίας.

Εικόνα 1: Προγενέστερη μαγνητική τομογραφία σε Τ2 ακολουθία, εγκάρσιες τομές: Ευμεγέθης αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία καταλαμβάνει τα αριστερά βασικά γάγγλια. Βλέπουμε την μεγάλη διάταση της έσω εγκεφαλικής φλέβας που παροχετεύει εν τω βάθει προς την φλέβα του Γαληνού.

Προγενέστερη μαγνητική τομογραφία σε Τ2 ακολουθία

Εικόνα 2, 3: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια λήψη: Βλέπουμε την αρτηριοφλεβώδη φωλεά που αρδεύεται από διηυρησμένους φακοραβδωτούς κλάδους από το Μ1 της αριστερής μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Η φλεβική παροχέτευση γίνεται προς το σύστημα της αριστερής έσω εγκεφαλικής φλεβός και την φλέβα του Γαληνού, με φλεβική συμφόρηση όλου του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου αμφοτερόπλευρα. Βλέπουμε την συμφόρηση αμφοτέρων των βασικών φλεβών του Rosenthal (μαύρα βέλη).

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Εικόνα 4: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε πλαγία λήψη: Βλέπουμε την αρτηριοφλεβώδη φωλεά. Το οπίσθιο τμήμα της αρδεύεται από διηυρησμένους κλάδους αριστερής προσθίας χοριοειδούς αρτηρίας (αιχμές μαύρων βελών). Η φλεβική παροχέτευση γίνεται προς το σύστημα της αριστερής έσω εγκεφαλικής φλεβός (κόκκινα βέλη) και την φλέβα του Γαληνού (μαύρο βέλος), με φλεβική συμφόρηση όλου του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου αμφοτερόπλευρα. Βλέπουμε την φλοιώδη παλινδρόμηση προς τον άνω οβελιαίο κόλπο (αιχμές ανοικτών βελών).

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Εικόνα 5: Σε ηλικία 38 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο μας με έντονη κεφαλαλγία, δεξιά ημιπάρεση και διαταραχές ομιλίας. Αξονική τομογραφία μετά το τελευταίο επεισόδιο: Ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα στον αριστερό οπτικό θάλαμο (αιχμές κόκκινων βελών), με συνοδό ενδοκοιλιακή αιμορραγία (αιχμές ανοικτών κόκκινων βελών).

Ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα στον αριστερό οπτικό θάλαμο

Εικόνα 6: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε πλαγία λήψη, μετά την αιμορραγία: Έχει αιμορραγήσει το οπίσθιο τμήμα της δυσπλασίας, και συγκεκριμένα υοπάρχει ενδοφωλεϊκό ψευδοανεύρυσμα υποεπενδυματικά (κόκκινα βέλη), που τροφοδοτείται από το ενδοκοιλιακό τμήμα της προσθίας χοριοειδούς αρτηρίας. Ακολούθησε υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός του ανευρύσματος με κυανοακρυλική κόλλα.

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Εικόνα 7, 8: 6 μήνες αργότερα, και ενώ είχε βελτιωθεί σημαντικά η νευρολογική του εικόνα, προσήλθε με νέο επεισόδιο αιμορραγίας και επιδείνωση. Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια και πλάγια λήψη, μετά την δεύτερη αιμορραγία: διακρίνεται νέο ενδοφωλεϊκό ψευδοανεύρυσμα στην περιοχή του αριστερού φακοειδούς πυρήνα. Ακολούθησε υπερκλεκτικός καθετηριασμός του αρδεύοντος φακοραβδωτού κλάδου και εμβολισμός του ψευδοανευρύσματος (διακεκομμένο κόκκινο βέλος) με κυανοακρυλική κόλλα.

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Εικόνα 9, 10: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια και πλάγια λήψη, μετά τον τελικό εμβολισμό.

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο