Πρόκειται περί ασθενούς άνδρα, ηλικίας 22 ετών με αιφνίδια έντονη κεφαλαλγία και υπαραχνοειδή αιμορραγία δεξιά μετωπιαία.

Εικόνα 1: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια λήψη: Βλέπουμε της αρτηριοφέβώδη φωλεά δεξιά μετωπιαία. Διακρίνουμε το μικρό ενδοφωλεϊκό ανεύρυσμα (κόκκινο βέλος), υπεύθυνο γιά την υπαραχνοειδή αιμορραγία.

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Εικόνα 2: Στην φλεβική φάση της ιδίας εγχύσεως διακρίνονται πολλαπλές στενώσεις στο φλεβικό σκέλος (αιχμές μαύρων βελών) αποτέλεσμα της χρονίας αγγειοπάθειας ταχείας ροής.

Αποτέλεσμα χρονίας αγγειοπάθειας ταχείας ροής

Εικόνα 3: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος σε πλαγία λήψη: Διακρίνουμε το μικρό ενδοφωλεϊκό ανεύρυσμα (κόκκινο βέλος).

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Εικόνα 4: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός με μικροκαθετήρα, του κλάδου, που αρδεύει το ενδοφωλεϊκό ανεύρυσμα (κόκκινο βέλος).

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός με μικροκαθετήρα

Εικόνα 5, 6: Μετά τον εμβολισμό, αρχικά του ανευρύσματος με κυανοακρυλική κόλλα και στην συνέχεια της δυσπλασίας με Onyx, βλέπουμε την σχεδόν πλήρη αξάλειψη της φωλεάς. Η περαιτέρω, πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας έγινε με στερεοτακτική ακτινοβολία.

Εμβολισμός αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας εγκεφάλου με ανεύρυσμα ταχείας ροής

Εμβολισμός αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας εγκεφάλου με ανεύρυσμα ταχείας ροής

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο