Πρόκειται περί ασθενούς άνδρα, ηλικίας 18 ετών με αιφνίδια έντονη κεφαλαλγία, γενικευμένους τονικοκλονικούς σπασμούς, απώλεια συνειδήσεως με αποτέλεσμα την διασωλήνωσή του.

Εικόνα 1: Αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό και ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια λήψη: εικόνα υπαραχνοειδούς και ενδοκοιλιακής αιμορραγίας (αιχμές κόκκινων βελών), συνεπεία ρήξεως αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας αριστερά βρεγματοϊνιακά. Πρέπει να διακρίνει κανείς μέσα στο σύνολο της αρτηριοφλεβώδους φωλεάς, την αιτία της αιμορραγίας. Εδώ πρόκειται γιά ενδοφωλεϊκό ανεύρυσμα, στο εν τω βάθει τμήμα της δυσπλασίας (κόκκινο βέλος) που έχει ραγεί ενδοκοιλιακά.

Αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό και ενδαρτηριακή αγγειογραφία

Εικόνα 2: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός με μικροκαθετήρα, εν τω βάθει μακρού διατιτραίνοντος τον φλοιό κλάδου, που πορεύεται διά μέσου της λευκής ουσίας και αρδεύει το ενδοφωλεϊκό ανεύρυσμα (κόκκινο βέλος) που ευρίσκεται κοντά στο επένδυμα της πλαγίας κοιλίας. Ακολουθεί ο εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα. Δεξιά, βλέπουμε το αποτέλεσμα με ελάττωση του μεγέθους της φωλεάς, αφού πριν ασφαλίσουμε το σημείο ρήξεως. Ο ασθενής στην συνέχεια αντιμετωπίσθηκε με στερεοτακτική ακτινοβολία.

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός με μικροκαθετήρα

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο