Εικόνα 1 και 2: Ραγέν ανεύρυσμα της κορυφής της βασικής αρτηρίας, το οποίο έχει ευρύτατο αυχένα. Η ασθενής ευρίσκεται ήδη σε φάση προχωρημένου αγγειοσπάσμου. Το ανώτερο τριτημόριο της βασικής αρτηρίας παρουσιάζει σημαντικό σπασμό με ελάττωση της διαμέτρου του.

 

peristatiko 4 Page 1

peristatiko 4 Page 2

Ταυτόχρονα τριχοειδική απεικόνιση του Ρ1 και Ρ2 τμήματος των οπισθίων εγκεφαλικών αρτηριών αμφοτερόπλευρα, λόγω έντονου αγγειοσπάσμου.

Εικόνα 3: Αγγειογραφία των έσω καρωτίδων αμφοτερόπλευρα, σε πλαγία προβολή: Βλέπουμε την οπισθίων αναστομωτικών ανφοτερόπλευρα. Δεν υπάρχει εφεδρεία από την πρόσθια κυκλοφορία προς το σύστημα των οπισθίων εγκεφαλικών αρτηριών αμφοτερόπλευρα. 

peristatiko 4 Page 3

Εικόνα 4: Τοποθέτηση δύο μπαλονιών μπροστά στον αυχένα του ανευρύσματος, από το ανώτερο τριτημόριο της βασικής, στο Ρ1 των οπισθίων εγκεφαλικών αρτηριών εκατέρωθεν.  Ο μικροκαθετήρας γιά τον εμβολισμό έχει τοποθετηθεί μέσα στον σάκκο του ανευρύσματος (δεξιά εικόνα).

peristatiko 4 Page 4

Εικόνα 5: Με φουσκωμένα τα δύο μπαλόνια γίνεται η τοποθέτηση των μεταλλικών σπειραμάτων και η πλήρωση του ανευρύσματος.  Η πρόπτωση των coils προς το θυγατρικό αγγείο αποτρέπεται από την παρουσία των μπαλονιών προστασίας.

peristatiko 4 Page 5

Εικόνα 6, 7, 8: Πλήρης απόφραξη του ανευρύσματος με coils. Ταυτόχρονα η αγγειοπλαστική του ανωτέρου τριτημορίου της βασικής αρτηρίας και των οπισθίων εγκεφαλικών έχει αποκαταστήσει την ροή αμφοτερόπλευρα.

peristatiko 4 Page 6

Βλέπουμε την αποκατάσταση της διαμέτρου των οπισθίων εγκεφαλικών αρτηριών αλλά και της βασικής αρτηρίας, που έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της παρεγχυματογραφίας του σπονδυλοβασικού συστήματος.

peristatiko 4 Page 7

peristatiko 4 Page 8

Εικόνα 9: Το εκμαγείο των coils μετά τον εμβολισμό.

peristatiko 4 Page 9

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο