Εικόνα 1: Μαγνητική τομογραφία οπισθίου βόθρου με σκιαγραφικό: Αγγειοβριθής χωροκατακτητική εξεργασία στον ανατομικό χώρο της δεξιάς γεφυρο-παρεγκεφαλιδικής γωνίας, με έντονη πρόσληψη σκιαγραφικού.

 

peristatiko 2 aimaggeioblastwmatos.001

Εικόνα 2,3: Αγγειογραφία του σπονδυλοβασικού συστήματος σε προσθιοπίσθια και πλάγια προβολή: Το οπίσθιο και έσω τμήμα της χωροκατακτητικής εξεργασίας φαίνεται να αντλεί αιμάτωση από της επαφή με το δεξιό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο, από διηυρησμένους κλάδους της δεξιάς άνω και προσθίας κάτω παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας.

peristatiko 2 aimaggeioblastwmatos.002

peristatiko 2 aimaggeioblastwmatos.003

Εικόνα 4: Αγγειογραφία της δεξιάς ανιούσης φαρυγγικής, σε προσθιοπίσθια και πλάγια προβολή: Το κατώτερο τμήμα της εξεργασίας φαίνεται να αιματώνεται από το νευρομηνιγγικό στέλεχος της ανιούσης φαρυγγικής αρτηρίας.

peristatiko 2 aimaggeioblastwmatos.004

Εικόνα 5: Αγγειογραφία της δεξιάς έξω καρωτίδος αρτηρίας, σε πλάγια προβολή: Αιμάτωση του ανώτερου τμήματος του όγκου.

peristatiko 2 aimaggeioblastwmatos.005

Εικόνα 6: Διάκριση της προηγούμενης εικόνας από την αγγειογραφία της οπισθίας ωτιαίας αρτηρίας και την τριχοειδική παρεγχυματογρφαία του πτερυγίου του έξω ωτός.

peristatiko 2 aimaggeioblastwmatos.006

Εικόνα 7: Υπερεκλεκτική αγγειογραφία τροφοφόρου κλάδου του όγκου εκ της προσθίας κάτω παρεγκεφαλιδικής αρτηρίας. Ακολούθησε εμβολισμός της λεπτομηνιγγικής αιματώσεως (pial supply) με κυανοακρυλική κόλλα.  Η συμμετοχή στην αιμάτωση του όγκου από την έξω καρωτίδα εμβολίσθηκε με μικροσωματίδια 50-150μ.

peristatiko 2 aimaggeioblastwmatos.007

Εικόνα 8, 9: Αγγειογραφία του σπονδυλοβασικού συστήματος σε προσθιοπίσθια και πλάγια προβολή μετά την ολοκλήρωση του εμβολισμού: Φαίνεται η σημαντική ελάττωση της παρεγχυματογραφίας του όγκου.

peristatiko 2 aimaggeioblastwmatos.008

peristatiko 2 aimaggeioblastwmatos.009

Εικόνα 10: Αξονική τομογραφία, χωρίς σκιαγραφικό μετά τον εμβολισμό: στάση του σκιαγραφικού μέσα στο εμβολισθέν τριχοειδικό υπόστρωμμα του όγκου. Περιφερικά διακρίνεται η κυανοακρυλική κόλλα.

peristatiko 2 aimaggeioblastwmatos.010

Εικόνα 11: Μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό μετά τον εμβολισμό: νέκρωση του κεντρικού τμήματος του όγκου.

peristatiko 2 aimaggeioblastwmatos.011

Εικόνα 12: Αξονική τομογραφία, χωρίς σκιαγραφικό μετά την χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Η ιστολογική διάγνωση επιβεβαίωσε την αρχική υπόθεση του αιμαγγειοβλαστώματος.

peristatiko 2 aimaggeioblastwmatos.012

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο