Πρόκειται γιά ασθενή άνδρα, ηλικίας 76 ετών ο οποίος από τριετίας παρουσιάζει  αισθητικές διαταραχές και αδυναμία των κάτω άκρων προοδευτικώς επιδεινούμενη, με συνοδές σφιγκτηριακές διαταραχές (ουρήσεως και αφοδεύσεως) και διαταραχές στύσεως. Βαδίζει με κηδεμόνα.

Η αρχική διάγνωση ήταν κήλη της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Χειρουργήθηκε γιά κήλη σε νοσοκομείο του εξωτερικού, χωρίς όμως βελτίωση αλλά αντίθετα επιδείνωση των συμπτωμάτων του.

Αργότερα εξετάσθηκε από την νευρολογική ομάδα μας. Ετέθη αρχικά κλινικά η υποψία της διαγνώσεως στην συνέχεια επιβεβαιώθηκε η διάγνωση της μηνιγγικής αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας με μαγνητική τομογραφία και ψηφιακή αγγειογραφία και τέλος αντιμετωπίσθηκε ενδαγγειακά με εμβολισμό.

Εικόνα 1 και 2: Σε μαγνητική τομογραφία της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης διαπιστώθηκε εκτεταμένο οίδημα του του κατωτέρου θωρακικού μυελού, κυρίως του μυελικού κώνου με δαιτεταμένες περιμυελικές φλέβες και  συμφόρηση του περιμυελικού φλεβικού δικτύου.

peristatiko 3.001

Η όλη εικόνα είναι συμβατή με ισχαιμική φλεβική μυελοπάθεια από φλεβική υπέρταση συνεπεία μηνιγγικής αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας.

peristatiko 3.002

Εικόνα 3: Η αιμάτωση του νωτιαίου μυελού γίνεται από ριζομυελική αρτηρία που εκφύεται από την Θ9 αριστερή μεσοπλεύρια αρτηρία. Σε παρατεταμένη φλεβική φάση δεν διακρίνεται η προσθία νωτιαία φλέβα, στοιχείο ενδεικτικό φλεβικής συμφορήσεως του μυελού.

peristatiko 3.003

Εικόνα 4: Στο επίπεδο των ιερών ριζιτικών αρτηριών εκ της δεξιάς πλαγίας ιεράς αρτηρίας (κλάδου της έσω λαγονίου), διαπιστώθηκε μικρή αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία ριζιτικής αρτηρίας και φλέβας, με την φλεβική παροχέτευση να κατευθύνεται ενδοκαναλικά και να προκαλεί εξεσημασμένη συμφόρηση των περιμυελικών φλεβών. Η όλη είκονα αντιστοιχεί σε μηνιγγική αρτηριοφλεβώδη επικοινωνία στο επίπεδο της Ι1 ριζιτικής αρτηρίας δεξιά.

peristatiko 3.004

Εικόνα 5 και 6: Με την βοήθεια μικροκαθετήρα καθετηριάσθηκε υπερεκλεκτικά η Ι1 ριζιτική αρτηρία λίγο πριν την ΑΦ επικοινωνία.

peristatiko 3.005  peristatiko 3.006 

Εικόνα 7: Εγχυση αραιού διαλύματος κυανοακρυλικής κόλλας με διείσδυση στο αρχικό τμήμα της απαγωγού φλέβας.

 peristatiko 3.007

Εικόνα 8: Επανέλεγχος  με έγχυση σκιαγραφικού στο ίδιο διάστημα της δεξιάς έσω λαγονίου αρτηρίας. Δεν διακρίνεται η αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία. Δεν ελέγχεται πρώιμη φλεβική παροχέτευση.

peristatiko 3.008

Εικόνα 9 και 10: Επανακαθετηριασμός, μετά τον εμβολισμό, της Θ9 αριστερής μεσοπλευρίου αρτηρίας με σκιαγράφηση της προσθίας νωτιαίας αρτηρίας.

peristatiko 3.009

Στην φλεβική φάση, σε φυσιολογικό χρόνο σκιαγραφείται πλέον η προσθία νωτιαία φλέβα, στοιχείο ενδεικτικό της αποσυμφορήσεως του περιμυελικού φλεβικού δικτύου (εικόνα 10).

peristatiko 3.0010

Εικόνα 11 και 12: Μαγνητική τομογραφία 6 μήνες μετά την επέμβαση, δείχνει πλήρη εξαφάνιση των περιμυελικών φλεβικών αγγείων. Παραμένει όμως η αυξημένη ένταση σήματος στον μυελικό κώνο, που οφείλεται πλέον σε γλοίωση και όχι οίδημα. Αυτό είναι αποτέλεσμα της καθυστέρησης στην διάγνωση.

peristatiko 3.0011

Μετά την επέμβαση, ο ασθενής έδειξε κλινική σταθεροποίηση των συμπτωμάτων του και βραδεία κλινική βελτίωση, χωρίς όμως πλήρη αποκατάσταση.

peristatiko 3.0012  peristatiko 3.0013 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

  • Οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες, έχουν τυπική κλινική παρουσίαση. Πρόκειται γιά ασθενείς στην πλειονότητά τους άνδρες, τυπικά 50-70 ετών, με προϊούσα αδυναμία των κάτω άκρων, με αισθητικές διαταραχές, αδυναμία ουρήσεως, αφοδεύσεως και στύσεως.
  • Οι ασθενείς αυτοί πολλές φορές ταλαιπωρούνται με εχγειρήσεις γιά κήλες στην οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης με σπονδυλοδεσία ή όπως στην προκειμένη περίπτωση της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.
  • Η γνώση της κλινικής αυτής οντότητας και η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί σε σίγουρη θεραπεία με πλήρη αποκατάσταση.
  • Επειτα από επιτυχή σύγκλειση της μικρο-φίστουλας, η κλινική βελτίωση είναι εμφανής εντός ημερών, εβδομάδων έως και 6-12 μηνών.
  • Τα τελικά κλινικά αποτελέσματα εξαρτώνται από την διάρκεια της νόσου πριν την επέμβαση. Εάν τα συμπτώματα χρονολογούνται <12 μήνες, η κλινική ανταπόκριση είναι άριστη ή ικανοποιητική. Εάν η διάρκεια είναι μεγαλύτερη των 12 μηνών συνήθως δεν υπάρχει ικανοποιητική βελτίωση λόγω της μη αναστρέψιμης μυελοπάθειας. Παρατηρείται όμως τουλάχιστον ανάσχεση της εξέλιξης της νόσου.
  • Στην προκειμένη περίπτωση, η καθυστέρηση στη διάγνωση ήταν μεγάλη, με αποτέλεσμα ο ασθενής κλινικά να μήν αποκατασταθεί πλήρως.
Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο