Πρόκειται γιά ανδρα ηλικίας 45 ετών με δυσχέρεια βαδίσεως από ετών, διαταραχές ουρήσεως, δυσκοιλιότητα και διαταραχές στύσεως.

Τον τελευταίο χρόνο υπήρξε ραγδαία επιδείνωση των συμπτωμάτων του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανέβει σκάλα και να δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της εργασίας του αλλά και την καθημερινή του εξυπηρέτηση.

Σε απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία της προσθίας κεντρικής αύλακος στο ύψος του μυελικού κώνου, χωρίς στοιχεία αιμορραγίας. Η επικοινωνία αρδεύεται από διατιτραίνοντα κλάδο της προσθίας νωτιαίας αρτηρίας (sulcal perforator) και παρουσιάζει ταχεία ροή με μικροφίστουλα. Η φλεβική παροχέτευση γίνεται αρχικά προς τα κάτω με συμφόρηση του μυελικού κώνου, και στην συνέχεια με παλινδρόμηση προς τα άνω στην πρόσθια και την οπίσθια επιφάνεια του νωτιαίου μυελού. Η φλεβική υπέρταση και φλεβική συμφόρηση είναι μεγαλύτερη στο επίπεδο του μυελικού κώνου λόγω της ορθοστατήσεως, και αυτό εξηγεί την συμπτωματολογία του ασθενούς που είναι δυσλειτουργία του μυελικού κώνου.

Χωρίς θεραπεία, η κλινική πορεία θα είναι σύμφωνα με την φυσική ιστορία της νόσου προϊούσα κλινική επιδείνωση, η οποία θα οδηγήσει σε πλήρη καθήλωση του ασθενούς, με πλήρη αδυναμία βαδίσεως και κινήσεως των κάτω άκρων. Επίσης η ακράτεια από υπερπλήρωση με τοποθέτηση μόνιμου καθετήρα θα είναι η τελική κατάληξη. Οι ασθενείς αυτοί έχουν επίσης αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας με αιφνίδια εγκατάσταση παραπληγίας (σε ποσοστό >50% είναι το συνηθέστερο σύμπτωμα που οδηγεί στην διάγνωση).

Ο ασθενής αφού ενημερώθηκε γιά την φύση και την πιθανή κλινική εξέλιξη της νόσου του, και λαμβάνοντας υπ´ όψιν την προϊούσα επιδείνωση των συμπτωμάτων του, αποφάσισε την αντιμετώπιση με εμβολισμό.

Εικόνα 1 και 2: Προσθιοπίσθια και πλάγια λήψη, εκλεκτική αγγειογραφίας της αριστερής Ο1 οσφυικής αρτηρίας: Η ριζομυελική αρτηρία (αρτηρία του Adamkiewitz) που αιματώνει την θωρακο-οσφυική διόγκωση του νωτιαίου μυελού (μαύρα βέλη), όταν φθάσει στην πρόσθια επιφάνεια του νωτιαίου μυελού, δίνει στην κεντρική αύλακα την πρόσθια νωτιαία αρτηρία και χωρίζεται σε ανιόντα κλάδο (αιχμές ανοικτών βελών) και σε κατιόντα κλάδο (αιχμές κλειστών βελών) που κατερχόμενος αρδρεύει την αρτηριοφλεβώδη επικοινωνία (λεπτό κόκκινο βέλος).

peristatiko 2.001

Η φλεβική παροχέτευση είναι αρχικά προς τα κάτω και στην συνέχεια ανιόντως με παλινδρόμηση στην πρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του μυελού (παχειά κλειστά και ανοικτά κόκκινα βέλη). Το πολύ σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε μετά το σημείο της ΑΦ-επικοινωνίας την λεπτή συνέχεια της προσθίας νωτιαίας αρτηρίας μέχρι το τέλος του μυελικού κώνου (αιχμές κόκκινων βελών). Και αυτή η παρατήρηση είναι ζωτικής σημασίας, διότι η διακοπή της συνέχειας της προσθίας νωτιαίας αρτηρίας έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την οξεία παραπληγία.

Εικόνα 3: Προσθιοπίσθια και πλάγια λήψη, εγχύσεως μετά υπερεκλεκτικό καθετηριασμό του κατιόντος κλάδου της προσθίας νωτιαίας αρτηρίας (αιχμές κλειστών βελών) με την βοήθεια μικροκαθετήρα: Διακρίνουμε πλέον σαφέστερα  την αρτηριοφλεβώδη μικροφίστουλα (λεπτό κόκκινο βέλος) και την φλεβική παροχέτευση (παχύ κόκκινο βέλος).

Εικόνα 4: Πλάγια λήψη, εγχύσεως μετά υπερεκλεκτικό καθετηριασμό του διατιτραίνοντος κλάδου (sulcal perforator) του κατιόντος σκέλους της προσθίας νωτιαίας αρτηρίας, βαθειά μέσα στην προσθία νωτιαία αύλακα: Το σημείο της αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας (λεπτό κόκκινο βέλος).

Εικόνα 5: Πλάγια λήψη, εγχύσεως μιάς σταγόνας κυανοακρυλικής κόλλας, χωρίς παλινδρόμηση προς τα οπίσω στο στέλεχος της προσθίας νωτιαίας αρτηρίας (διακεκομμένο κόκκινο βέλος). Βλέπουμε ότι δεν διακρίνεται κόλλα όπισθεν του ειδώλου του άκρου του μικροκαθετήρα, αποδεικτικό ότι δεν υπήρξε παλινδρόμηση κόλλας προς το στέλεχος της προσθίας νωτιαίας αρτηρίας.

Εικόνα 6: Προσθιοπίσθια λήψη, εκλεκτική αγγειογραφίας της αριστερής Ο1 οσφυικής αρτηρίας, μετά τον εμβολισμό: Πλήρης απόφραξη της αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας (λεπτό κόκκινο βέλος). Διακρινουμε την ριζομυελική αρτηρία (αρτηρία του Adamkiewitz) (μαύρα βέλη), τον ανιόντα κλάδο (αιχμές ανοικτών βελών) και τον κατιόντα κλάδο (αιχμές κλειστών βελών) χωρίς σκιαγράφηση της αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας (λεπτό κόκκινο βέλος). Διακρίνουμε την λεπτή συνέχεια της προσθίας νωτιαίας αρτηρίας μέχρι το τέλος του μυελικού κώνου (αιχμές κόκκινων βελών). Η διαφορά της διαμέτρου της αρτηρίας πρίν και μετά το σημείο της ΑΦ επικοινωνίας οφείλεται στην χρόνια διάταση της αρτηρίας μέχρι της επικοινωνία γιά ιακνοποίηση των απαιτήσεως ταχείας ροής προς την επικοινωνία.

Εικόνα 7: Αξονική τομογραφία μετά την επέμβαση. Κυανοακρυλική κόλλα μέσα στην αρτηριοφλεβώδη φωλεά, και εντός του παρεγχύματος του νωτιαίου μυελού. Η κόλλα βρίσκεται μέσα στην ΑΦ επικοινωνία και όχι σε φυσιολογικά αγγεία του μυελού. Απόδειξη αυτού είναι ότι ο ασθενής ανένηψε από την γενική αναισθησία χωρίς νευρολογική επιπλοκή.

Ο ασθενής μετά την επέμβαση παρουσίασε άμεσα σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων του. Η βελτίωση συνεχίστηκε και το επόμενο χρονικό διάστημα με σχεδόν πλήρη αποκατάσταση των συμπτωμάτων του, με χαρακτηριστικό την πλήρη επάνοδο στην εργασία του.

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο