Θεραπεία Εγκεφαλικών

Η απώλεια χρόνου είναι απώλεια εγκεφάλου

Όσο συντομότερα γίνει η διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου, τόσο καλύτερη η πρόγνωση γιά τον ασθενή.

Γιά κάθε 30 λεπτά καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, η πιθανότητα ο ασθενής να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος ελαττώνεται κατά 12% περίπου.

Γιά κάθε 2 ασθενείς με εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζεται με θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ως προς τη λειτουργική έκβαση, με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.

Σε Υποψία Εγκεφαλικού επικοινωνήστε άμεσα με τον Νευρολόγο της Μονάδας Εγκεφαλικών στο
210 48 09 788

Ρωτήστε τον Ιατρό

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(*)
Invalid Input

Εικόνα 1: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έξω καρωτίδος αρτηρίας σε πλαγία λήψη: Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία στο τοίχωμα του αριστερού εγκαρσίου κόλπου που αποφράσσεται πριν την μετάπτωσή του στον σφαγιτιδικό βολβό. Υπάρχει φλοιώδης παλινδρόμηση στην φλέβα του Labbe (μαύρα βέλη) και σημαντική φλεβική συμφόρηση των φλοιωδών φλεβών του αριστερού ημισφαιρίου (αιχμές ανοικτών μαύρων βελών). Η φλοιώδης παλινδρόμηση αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο φλεβικού εμφράκτου με αιμορραγική μετατροπή.

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έξω καρωτίδος αρτηρίας

Εικόνα 2: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος αρτηρίας σε πλαγία λήψη: εξαιτίας της φλεβικής συμφορήσεως από την φλοιώδη παλινδρόμηση της επικοινωνίας στην επιφάνεια του δεξιού ημισφαιρίου, βλέπουμε ότι στην φλεβική φάση υπάρχει πτωχεία απεικόνισης επιπολής φλεβών. Η παροχέτευση του ημισφαιρίου γίνεται επί τα εντός προς την διατεταμένη βασική φλέβα (λευκά βέλη) προς την φλέβα του Γαληνού και τον ευθύ κόλπο. Επίσης φαίνεται η ψευδοφλεβιτιδική απεικόνιση συμφορημένων φλεβών προς τον άνω οβελιαίο κόλπο (αιχμές ανοικτών λευκών βελών).

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος αρτηρίας

Εικόνα 3, 4: Μετά τον εμβολισμό με απόφραξη του πάσχοντος τμήματος του εγκαρσίου κόλπου με coils με φλεβική προσπέλαση, φαίνεται η πλήρης σύγκλειση της επικοινωνίας. Οι διατεταμένες φλέβες που προηγούμενα παροχέτευαν την επικοινωνία, τώρα παροχετεύουν τον φυσιολογικό εγκέφαλο, με αναστροφή της ροής στην φλέβα του Labbe (κόκκινα βέλη).

Μετά τον εμβολισμό με απόφραξη του πάσχοντος τμήματος του εγκαρσίου κόλπου με coils

Μετά τον εμβολισμό με απόφραξη του πάσχοντος τμήματος του εγκαρσίου κόλπου με coils

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο