Θεραπεία Εγκεφαλικών

Η απώλεια χρόνου είναι απώλεια εγκεφάλου

Όσο συντομότερα γίνει η διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου, τόσο καλύτερη η πρόγνωση γιά τον ασθενή.

Γιά κάθε 30 λεπτά καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, η πιθανότητα ο ασθενής να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος ελαττώνεται κατά 12% περίπου.

Γιά κάθε 2 ασθενείς με εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζεται με θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ως προς τη λειτουργική έκβαση, με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.

Σε Υποψία Εγκεφαλικού επικοινωνήστε άμεσα με τον Νευρολόγο της Μονάδας Εγκεφαλικών στο
210 48 09 788

Ρωτήστε τον Ιατρό

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(*)
Invalid Input

Πρόκειται περί ασθενούς άνδρα, ηλικίας 50 ετών που προσήλθε με αιφνίδια κεφαλαλγία και εμέτους, και ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα στο έδαφος του προσθίου κρανιακού βόθρου.

Εικόνα 1: Αγγειογραφία της δεξιάς έσω και έξω καρωτίδος αρτηρίας σε πλαγία λήψη: Μηνιγγική αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία στο έδαφος του προσθίου κρανιακού βόθρου, που αρδεύεται από ηθμοειδείς κλάδους της οφθαλμικής αρτηρίας και σε μικρότερο βαθμό από ηθμειδείς κλάδους της σφηνουπερωΐου αρτηρίας εκ της έσω γναθιαίας. Η φλεβική παροχέτευση γίνεται προς διατεταμένη φλέβα του μετωπιαίου λοβού με φλοιώδη παλινδρόμηση.

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω και έξω καρωτίδος αρτηρίας σε πλαγία λήψη

Εικόνα 2: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός διά της οφθαλμικής αρτηρίας του ηθμοειδούς τροφοφόρου κλάδου (κόκκινα βέλη) σε προσθιοπίσθια και πλαγία λήψη: Διακρίνεται η φλεβική παροχέτευση (αιχμές μαύρων βελών).

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός διά της οφθαλμικής αρτηρίας

Εικόνα 3: Εμβολισμός της επικοινωνίας με κυανοακρυλική κόλλα, με πλήρη σύγκλειση της επικοινωνίας.

Εμβολισμός της επικοινωνίας με κυανοακρυλική κόλλα

Εικόνα 4, 5: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός των σφηνοϋπερωίων αρτηριών αμφοτερόπλευρα (κόκκινα βέλη). Διακρίνεται η παρουσία φλεβικών μικρο-ανευρυσματίων στην φλεβική παροχέτευση (αιχμές μαύρων βελών). Έγινε εμβολισμός με μικροσωματίδια.

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός των σφηνοϋπερωίων αρτηριών αμφοτερόπλευρα

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός των σφηνοϋπερωίων αρτηριών αμφοτερόπλευρα

Εικόνα 6: Αγγειογραφία της δεξιάς κοινής καρωτίδος αρτηρίας αμέσως μετά τον εμβολισμό, με πλήρη σύγκλειση της επικοινωνίας.

Αγγειογραφία της δεξιάς κοινής καρωτίδος αρτηρίας

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο