Θεραπεία Εγκεφαλικών

Η απώλεια χρόνου είναι απώλεια εγκεφάλου

Όσο συντομότερα γίνει η διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου, τόσο καλύτερη η πρόγνωση γιά τον ασθενή.

Γιά κάθε 30 λεπτά καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, η πιθανότητα ο ασθενής να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος ελαττώνεται κατά 12% περίπου.

Γιά κάθε 2 ασθενείς με εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζεται με θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ως προς τη λειτουργική έκβαση, με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.

Σε Υποψία Εγκεφαλικού επικοινωνήστε άμεσα με τον Νευρολόγο της Μονάδας Εγκεφαλικών στο
210 48 09 788

Ρωτήστε τον Ιατρό

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(*)
Invalid Input

Πρόκειται περί ασθενούς άνδρα, ηλικίας 78 ετών που προσήλθε με περιστροφικό ίλιγγο και επιδεινούμενη δυσχέρεια βαδίσεως με αστάθεια και ζάλη. Τελευταία παρουσιάζει ναυτία και εμέτους.

Εικόνα 1, 2: Η μαγνητική τομογραφία, δείχνει εικόνα οιδήματος στο δεξιό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο, με διάταση των μικρών ημισφαιρικών φλεβών και εικόνα φλεβικής συμφορήσεως αμφοτερόπλευρα. Σε εικόνα μαγνητικής επιδεκτικότητος, ελέγχονται πολλαπλές μικροεναποθέσεις αιμοσιδηρίνης, στο δεξιό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο και τον σκώληκα.

Εικόνα οιδήματος στο δεξιό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο

Εικόνα οιδήματος στο δεξιό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο

Εικόνα 3, 4, 5: Αγγειογραφία της αριστερής ινιακής αρτηρίας σε προσθιοπίσθια και πλαγία λήψη: Μηνιγγική αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία στο δρέπανο της παρεγκεφαλίδος, που αρδεύεται από δερμο-οστικούς κλάδους της αριστερής ινιακής και κυρίως τον μαστοειδή κλάδο. Η φλεβική παροχέτευση γίνεται προς όλες τις παρεγκεφαλιδικές φλέβες αμφοτέρων των παρεγκεφαλιδικών ημισφαιρίων (αιχμές μαύρων βελών) με σημαντική φλεβική συμφόρηση. Η εικόνα του οιδήματος της παρεγκεφαλίδος, αντιστοιχεί σε αρχόμενο φλεβικό έμφρακτο λόγω φλεβικής υπερτάσεως.

Αγγειογραφία της αριστερής ινιακής αρτηρίας

Αγγειογραφία της αριστερής ινιακής αρτηρίας

Αγγειογραφία της αριστερής ινιακής αρτηρίας

Εικόνα 6: Αγγειογραφία του σπονδυλοβασικού συστήματος σε προσθιοπίσθια λήψη: Δεν διακρίνεται άρδευση της επικοινωνίας. Στην φλεβική φάση βλέπουμε την εξεσημασμένη φλεβική συμφόρηση αμφοτέρων των παρεγκεφαλιδικών ημισφαιρίων με αδυναμία ευχερούς φλεβικής εξόδου.

Αγγειογραφία του σπονδυλοβασικού συστήματος σε προσθιοπίσθια λήψη

Εικόνα 7, 8: Αγγειογραφία της αριστερής έξω και κοινής καρωτίδος αρτηρίας αμέσως μετά τον εμβολισμό του μαστοειδούς κλάδου με κυανοακρυλική κόλλα, με πλήρη σύγκλειση της επικοινωνίας.

Αγγειογραφία της αριστερής έξω και κοινής καρωτίδος αρτηρίας

Αγγειογραφία της αριστερής έξω και κοινής καρωτίδος αρτηρίας

Μετά τον εμβολισμό, ο ασθενής ανένηψε πλήρως από το νευρολογικό σύνδρομο που παρουσίαζε, σε χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων.

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο