Θεραπεία Εγκεφαλικών

Η απώλεια χρόνου είναι απώλεια εγκεφάλου

Όσο συντομότερα γίνει η διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου, τόσο καλύτερη η πρόγνωση γιά τον ασθενή.

Γιά κάθε 30 λεπτά καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, η πιθανότητα ο ασθενής να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος ελαττώνεται κατά 12% περίπου.

Γιά κάθε 2 ασθενείς με εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζεται με θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ως προς τη λειτουργική έκβαση, με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.

Σε Υποψία Εγκεφαλικού επικοινωνήστε άμεσα με τον Νευρολόγο της Μονάδας Εγκεφαλικών στο
210 48 09 788

Ρωτήστε τον Ιατρό

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(*)
Invalid Input

Πρόκειται περί ασθενούς, ηλικίας 35 ετών με ιστορικό έντονων κεφαλαλγιών από μηνών και σφύζουσες εμβοές οι οποίες το τελευταίο διάστημα δεν ακούγονται πιά.

Εικόνα 1: Αγγειογραφία της αριστερής έξω καρωτίδος σε πλάγια λήψη: Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία στην μήνιγγα του αριστερού εγκαρσίου κόλπου, με θρόμβωση του αριστερού εγκαρσίου κόλπου και φλοιώδη παλινδρόμηση προς κροταφοϊνιακές φλέβες, προς τον Ληνό του Ηρωφίλου και την βασική φλέβα και τον ευθύ κόλπο. Η αιμάτωση γίνεται από τον λιθοειδή κλάδο της μέσης μηνιγγικής αρτηρίας (μαύρα βέλη), τον μαστοειδή κλάδο της ινιακής αρτηρίας (κόκκινο βέλος) και οστεομηνιγγικούς κλάδους εκ της οπισθίας ωτιαίας αρτηρίας (αιχμές μαύρων βελών).

Αγγειογραφία της αριστερής έξω καρωτίδος σε πλάγια λήψη

Εικόνα 2: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα τροφοφόρου λιθοειδούς κλάδου της μέσης μηνιγγικής αρτηρίας, με εναπόθεση μεγάλης ποσότητας εμβολικού υλικού στην επικοινωνία και την αρχή του φλεβικού σκέλους.

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα

Εικόνα 3: Αγγειογραφία της αριστερής έξω καρωτίδος μετά τον εμβολισμό: Παρατηρείται πλήρης σύγκλειση της επικοινωνίας, χωρίς πρώϊμη φλεβική απεικόνιση.

Αγγειογραφία της αριστερής έξω καρωτίδος μετά τον εμβολισμό

Η διακοπή των εμβοών μπορεί να σηματοδοτεί διαφοροποίηση της φλεβικής παροχέτευσης της μηνιγγικής επικοινωνίας, με έναρξη φλοιώδους παλινδρομήσεως που αυξάνει τον αιμορραγικό κίνδυνο κατακόρυφα.

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο