Θεραπεία Εγκεφαλικών

Η απώλεια χρόνου είναι απώλεια εγκεφάλου

Όσο συντομότερα γίνει η διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου, τόσο καλύτερη η πρόγνωση γιά τον ασθενή.

Γιά κάθε 30 λεπτά καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, η πιθανότητα ο ασθενής να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος ελαττώνεται κατά 12% περίπου.

Γιά κάθε 2 ασθενείς με εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζεται με θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ως προς τη λειτουργική έκβαση, με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.

Σε Υποψία Εγκεφαλικού επικοινωνήστε άμεσα με τον Νευρολόγο της Μονάδας Εγκεφαλικών στο
210 48 09 788

Ρωτήστε τον Ιατρό

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(*)
Invalid Input

Πρόκειται περί ασθενούς, ηλικίας 65 ετών με ιστορικό προϊούσας εκπτώσεως των ανωτέρων νοητικών λειτουργιών και διαταραχές μνήμης. Σε διερεύνηση του προβλήματος διαπιστώθηκε εκτεταμένη ζώνη αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας στην μήνιγγα του άνω οβελιαίου κόλπου. Προοδευτικά ο ασθενής παρουσίασε πλήρες ανοϊκό σύνδρομο με ακράτεια και αδυναμία βαδίσεως, με αποτέλεσμα να καθηλωθεί στο κρεβάτι.

Εικόνα 1, 2, 3: Αξονική τομογραφία μετά σκιαγραφικό και μαγνητική τομογραφία σε εγκάρσιο και οβελιαίο επίπεδο: Παρατηρείται σημαντική διάταση των φλοιωδών και των εν τω βάθει εγκεφαλικών φλεβών σε αμφότερα τα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Η σημαντική φλεβική συμφόρηση και φλεβική υπέρταση στο επίπεδο του άνω οβελιαίου κόλπου έχει προκαλέσει διαταραχή της απορρόφησης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Αυτό έχει συνέπεια υπερσκηνιδιακά μέν, την αρχόμενη διάταση του κοιλιακού συστήματος, υποσκηνιδιακά δέ, την προβολή των παραγκεφαλιδικών αμυγδαλών κάτωθεν του μείζονος ινιακού τρήματος (εικόνα Chiari) (εικόνα 3).

Αξονική τομογραφία μετά σκιαγραφικό και μαγνητική τομογραφία

Αξονική τομογραφία μετά σκιαγραφικό και μαγνητική τομογραφία

Αξονική τομογραφία μετά σκιαγραφικό και μαγνητική τομογραφία

 

Εικόνα 4, 5: Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια και πλάγια λήψη: Διαπιστώνεται σημαντική καθυστέρηση στην σκιαγράφηση των εγκεφαλικών φλεβών, οι οποίες είναι διατεταμένες. Δεν σκιαγραφείται ο άνω οβελιαίος κόλπος, ενώ η φλεβική παροχέτευση του ημισφαιρίου γίνεται κυρίως προς τον σηραγγώδη κόλπο, με μεγάλη καθυστέρηση. Σημειώνεται ότι μετά πάροδο 22 δευτερολέπτων, δεν έχει σκιαγραφηθεί σαφής φλεβική έξοδος.

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Εικόνα 6, 7: Αγγειογραφία της δεξιάς έξω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια και πλάγια λήψη: Όλες οι μηνιγγικές αρτηρίες, συγκλίνουν προς την μετάπτωση του μέσου προς το οπίσθιο τριτημόριο του άνω οβελιαίου κόλπου, με τεράστιες φίστουλες ταχείας ροής πάνω στο τοίχωμά του. Στην φλεβική φάση, βλέπουμε ουσιαστικά μία φλεβογραφία των ημισφαιρικών φλεβών των εγκεφαλικών ημισφαιρίων αμφοτερόπλευρα, με τεράστια φλεβική συμφόρηση.

Αγγειογραφία της δεξιάς έξω καρωτίδος

Αγγειογραφία της δεξιάς έξω καρωτίδος

Εικόνα 8: Αγγειογραφία της αριστερής έξω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια λήψη: Παρόμοια ευρήματα με την δεξιά έξω καρωτίδα.

Αγγειογραφία της αριστερής έξω καρωτίδος

Εικόνα 9: Αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε πλαγία λήψη: Ελέγχεται επίσης σημαντική καθυστέρηση στην σκιαγράφηση των εγκεφαλικών φλεβών, ενώ δεν έχει σκιαγραφηθεί σαφής φλεβική έξοδος μετά πάροδο 20 δευτερολέπτων, στοιχείο ενδεικτικό της τεράστιας φλεβικής συμφορήσεως.

Αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε πλαγία λήψη

Εικόνα 10: Αγγειογραφία της αριστερής σπονδυλικής αρτηρίας σε πλαγία λήψη: Ελέγχεται μεγάλη καθυστέρηση στην σκιαγράφηση φλεβικής εξόδου μετά πάροδο 13 δευτερολέπτων, στοιχείο ενδεικτικό της τεράστιας φλεβικής συμφορήσεως του οπισθίου βόθρου (με αποτέλεσμα υποσκηνιδιακά, την προβολή των παραγκεφαλιδικών αμυγδαλών κάτωθεν του μείζονος ινιακού τρήματος, εικόνα δίκην Chiari δυσπλασίας.

Αγγειογραφία της αριστερής σπονδυλικής αρτηρίας σε πλαγία λήψη

Εικόνα 11: Εκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα τροφοφόρου βρεγματικού κλάδου της μέσης μηνιγγικής αρτηρίας, με εναπόθεση μεγάλης ποσότητας εμβολικού υλικού σε φλεβικό κανάλι παράπλευρα του άνω οβελιαίου κόλπου.

Εκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα

Εικόνα 12, 13: Αγγειογραφία της αριστερής και δεξιάς κοινής καρωτίδος μετά τον εμβολισμό: Παρατηρείται πλήρης σύγκλειση της επικοινωνίας, άμεση ανακούφιση της φλεβικής υπερτάσεως και συμφορήσεως των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Διακρίνονται πλέον φλεβικοί έξοδοι διά του άνω οβελιαίου κόλπου, ο οποίος είναι βατός.

Αγγειογραφία κοινής καρωτίδος μετά τον εμβολισμό

Αγγειογραφία κοινής καρωτίδος μετά τον εμβολισμό

Εικόνα 14: Μαγνητική τομογραφία 1 μήνα μετά τον εμβολισμό: Φαίνεται η φλεβική αποσυμφόρηση, υπερσκηνιδιακά με επάνοδο του κοιλιακού συστήματος στο φυσιολογικό και υποσκηνιδιακά με άνοδο των παρεγκεφαλιδικών αμυγδαλών άνωθεν του ινιακού τρήματος.

Μαγνητική τομογραφία 1 μήνα μετά τον εμβολισμό

Κλινικά ο ασθενής παρουσίασε άμεση βελτίωση με ανάκτηση των ανώτερων νοητικών λειτουργιών, της ακράτειας και πλήρη αποκατάσταση της κινητικότητας.

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο