Θεραπεία Εγκεφαλικών

Η απώλεια χρόνου είναι απώλεια εγκεφάλου

Όσο συντομότερα γίνει η διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου, τόσο καλύτερη η πρόγνωση γιά τον ασθενή.

Γιά κάθε 30 λεπτά καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, η πιθανότητα ο ασθενής να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος ελαττώνεται κατά 12% περίπου.

Γιά κάθε 2 ασθενείς με εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζεται με θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ως προς τη λειτουργική έκβαση, με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.

Σε Υποψία Εγκεφαλικού επικοινωνήστε άμεσα με τον Νευρολόγο της Μονάδας Εγκεφαλικών στο
210 48 09 788

Ρωτήστε τον Ιατρό

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(*)
Invalid Input

Πρόκειται περί ασθενούς, ηλικίας 35 ετών με αιφνίδια έντονη κεφαλαλγία, εμέτους και ελάττωση του επιπέδου συνειδήσεως με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί.

Εικόνα 1: Αξονική τομογραφία, χωρίς σκιαγραφικό: Αιμάτωμα με περιεστιακό οίδημα του δεξιού οπτικού θαλάμου.

Αξονική τομογραφία, χωρίς σκιαγραφικό

Εικόνα 2, 3: Μαγνητική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό: Διακρίνουμε το αιμάτωμα με περιεστιακό οίδημα του δεξιού οπτικού θαλάμου με συνοδό διόγκωση και οίδημα και του αριστερού θαλάμου. Η όλη εικόνα παραπέμπει σε θρόμβωση του ευθέως κόλπου.

Μαγνητική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Μαγνητική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Εικόνα 4, 5 και 6: Αγγειογραφία της αριστερής σπονδυλικής και αριστερής έσω καρωτίδος: Δεν σκιαγραφείται το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο, η φλεβα του Γαληνού και ο ευθύς κόλπος.

Αγγειογραφία της αριστερής σπονδυλικής και αριστερής έσω καρωτίδος

Αγγειογραφία της αριστερής σπονδυλικής και αριστερής έσω καρωτίδος

Αγγειογραφία της αριστερής σπονδυλικής και αριστερής έσω καρωτίδος

Εικόνα 7-12: Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος: Διατεταμένες μηνιγγικές αρτηρίες από τον μηνιγγοϋποφυσιακό κλάδο εκ του δεξιού καρωτιδικού σιφωνίου, αρδεύουν εκτεταμένη ζώνη αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας στο δεξιό πλάγιο του ελευθέρου χείλους του σκηνιδίου. Η φλεβική παροχέτευση γίνεται προς την δεξιά βασική φλέβα καί λόγω αποφράξεως του ευθέως κόλπου υπάρχει παλινδρόμηση στην αντίστοιχη βασική φλέβα. Η κύρια φλεβική έξοδος του συμφορημένου εν τω βάθει φλεβικού δικτύου είναι προς τον άνω και κάτω λιθοειδή κόλπο.

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Εικόνα 13 Αγγειογραφία της δεξιάς έξω καρωτίδος: Συνυπάρχει αιμάτωση από κλάδους της δεξιάς μέσης μηνιγγικής αρτηρίας.

Αγγειογραφία της δεξιάς έξω καρωτίδος

Εικόνα 14, 15: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα του μηνιγγοϋποφυσιακού κλάδου εκ του C5 τμήματος του καρωτιδικού σιφωνίου.

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα

 

Εικόνα 16: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα τροφοφόρων κλάδων της μέσης μηνιγγικής αρτηρίας.

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός

Εικόνα 17, 18: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα του μηνιγγικού κλαδου του C4 τμήματος του καρωτιδικού σιφωνίου.

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα του μηνιγγικού κλαδου

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα του μηνιγγικού κλαδου

Εικόνα 19-23: Αγγειογραφία της δεξιάς έσω και έξω καρωτίδος μετά τον εμβολισμό. Παραμένουν ελάχιστοι τριχοειδικοί κλάδοι από το καρωτιδικό σιφώνιο που δεν είναι δυνατό να καθετηριασθούν με ασφάλεια. Βλέπουμε όμως την σημαντική φλεβική αποσυμφόρηση στο εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο. Η ολοκλήρωση της θεραπείας θα γίνει με στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σε δεύτερο χρόνο.

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω και έξω καρωτίδος μετά τον εμβολισμό

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω και έξω καρωτίδος μετά τον εμβολισμό

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω και έξω καρωτίδος μετά τον εμβολισμό

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω και έξω καρωτίδος μετά τον εμβολισμό

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω και έξω καρωτίδος μετά τον εμβολισμό

Εικόνα 24: Αξονική τομογραφία μετά τον εμβολισμό: Φαίνεται το εκμαγείο της κυανοακρυλικής κόλλας στο ελεύθερο χείλος του σκηνιδίου.

Αξονική τομογραφία μετά τον εμβολισμό

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο