Θεραπεία Εγκεφαλικών

Η απώλεια χρόνου είναι απώλεια εγκεφάλου

Όσο συντομότερα γίνει η διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου, τόσο καλύτερη η πρόγνωση γιά τον ασθενή.

Γιά κάθε 30 λεπτά καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, η πιθανότητα ο ασθενής να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος ελαττώνεται κατά 12% περίπου.

Γιά κάθε 2 ασθενείς με εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζεται με θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ως προς τη λειτουργική έκβαση, με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.

Σε Υποψία Εγκεφαλικού επικοινωνήστε άμεσα με τον Νευρολόγο της Μονάδας Εγκεφαλικών στο
210 48 09 788

Ρωτήστε τον Ιατρό

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(*)
Invalid Input

Πρόκειται περί ασθενούς, ηλικίας 50 ετών που σε έλεγχο γιά κεφαλαλγίες με μαγνητική τομογραφία προ 4ετίας, δεν είχε διαγνωσθεί αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία του δεξιού πλαγίου του οπισθίου κρανιακού βόθρου. Ο ασθενής προσήλθε με ναυτία και εμέτους, συνοδευόμενες από περιστροφικό ίλιγγο και αστάθεια κατά την βάδιση.

Εικόνα 1: Η αρχική μαγνητική τομογραφία πρό 4ετίας, δείχνει διηυρησμένο φλεβικό στέλεχος (αιχμή λευκού βέλους), που πιθανότατα παριστά απαγωγό φλέβα αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας.

Η αρχική μαγνητική τομογραφία πρό 4ετίας

Εικόνα 2, 3 και 4: Μαγνητική τομογραφία σε Τ1, Τ2 ακολουθία με σκιαγραφικό στην πρόσφατη νοσηλεία του: Διακρίνουμε διηυρησμένα φλεβικά στελέχη στο δεξιό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο χωρίς εμφανή εικόνα αρτηριοφλεβώδους φωλεάς. Σε ακολουθία Τ2 φαίνεται παρουσία αιμορραγικών στοιχείων αιμοσιδηρίνης (κόκκινα βέλη) με περιεστιακό οίδημα (μαύρα βέλη). Η όλη εικόνα είναι πιθανότατα συβατή με μηνιγγική ΑΦ επικοινωνία του οπισθίου βόθρου, με φλοιώδη παλινδρόμηση στο δεξιό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο, φλεβικό έμφρακτο με αιμορραγική μετατροπή.

Μαγνητική τομογραφία σε Τ1, Τ2 ακολουθία με σκιαγραφικό

Μαγνητική τομογραφία σε Τ1, Τ2 ακολουθία με σκιαγραφικό

Μαγνητική τομογραφία σε Τ1, Τ2 ακολουθία με σκιαγραφικό

Εικόνα 5, 6: Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος σε πλαγία λήψη: Μηνιγγικές αρτηρίες από τον μηνιγγοϋποφυσιακό κλάδο εκ του C5 τμήματος του δεξιού καρωτιδικού σιφωνίου, αρδεύει εκτεταμένη ζώνη αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας στο δεξιό πλάγιο του ελευθέρου χείλους του σκηνιδίου (μαύρα βέλη). Η φλεβική παροχέτευση γίνεται προς την δεξιά πλαγιομεδεγκεφαλική φλέβα και τις ημισφαιρικές φλέβες του δεξιού παρεγκεφαλιδικού ημισφαιρίου, με εξεσημασμένη φλεβική συμφόρηση (αιχμές μαύρων βελών).

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος σε πλαγία λήψη

Εικόνα 7, 8 και 9: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός του μηνιγγοϋποφυσιακού κλάδου της έσω καρωτίδος (κόκκινο βέλος) και τροφοφόρων κλάδων της μέσης μηνιγγικής αρτηρίας (μαύρα βέλη) και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα.

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός του μηνιγγοϋποφυσιακού κλάδου της έσω καρωτίδος

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός του μηνιγγοϋποφυσιακού κλάδου της έσω καρωτίδος

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός του μηνιγγοϋποφυσιακού κλάδου της έσω καρωτίδος

Εικόνα 10, 11: Αγγειογραφία της έσω και έξω καρωτίδος μετά τον εμβολισμό: Παραμένουν ελάχιστοι τριχοειδικοί κλάδοι από το καρωτιδικό σιφώνιο που δεν είναι δυνατό να καθετηριασθούν με ασφάλεια. Βλέπουμε όμως την σημαντική φλεβική αποσυμφόρηση του δεξιού παρεγκεφαλιδικού ημισφαιρίου με ελάττωση της ροής στό συμφορημένο φλεβικό δίκτυο. Η ολοκλήρωση της θεραπείας θα γίνει με στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σε δεύτερο χρόνο.

Αγγειογραφία της έσω και έξω καρωτίδος μετά τον εμβολισμό

Αγγειογραφία της έσω και έξω καρωτίδος μετά τον εμβολισμό

Εικόνα 12: Αξονική και μαγνητική τομογραφία μετά τον εμβολισμό: Φαίνεται το εκμαγείο της κυανοακρυλικής κόλλας στο ελεύθερο χείλος του σκηνιδίου.

Αξονική και μαγνητική τομογραφία μετά τον εμβολισμό

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο