Θεραπεία Εγκεφαλικών

Η απώλεια χρόνου είναι απώλεια εγκεφάλου

Όσο συντομότερα γίνει η διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου, τόσο καλύτερη η πρόγνωση γιά τον ασθενή.

Γιά κάθε 30 λεπτά καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, η πιθανότητα ο ασθενής να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος ελαττώνεται κατά 12% περίπου.

Γιά κάθε 2 ασθενείς με εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζεται με θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ως προς τη λειτουργική έκβαση, με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.

Σε Υποψία Εγκεφαλικού επικοινωνήστε άμεσα με τον Νευρολόγο της Μονάδας Εγκεφαλικών στο
210 48 09 788

Ρωτήστε τον Ιατρό

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(*)
Invalid Input

Πρόκειται περί ασθενούς γυναικας, ηλικίας 45 ετών με ιστορικό εμβοών αριστερά με σφύζοντα χαρακτήρα.

Εικόνα 1: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστεράς έξω καρωτίδος σε πλαγία λήψη: Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία στο τοίχωμα του αριστερού εγκαρσίου κόλπου, που αρδεύεται από όλες τις μηνιγγικές αρτηρίες της περιοχής. Ο κλάδος με την καλύτερη πρόσβαση προς την επικοινωνία είναι ο μαστοειδής κλάδος της ινιακής ατρηρίας (κόκκινα βέλη).

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστεράς έξω καρωτίδος σε πλαγία λήψη

Εικόνα 2: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός του μαστοειδούς κλάδου της ινιακής αρτηρίας, μέχρι το τοίχωμα του εγκαρσίου κόλπου (κόκκινο βέλος). Εμβολισμός με Onyx και αρχόμενη πλήρωση των τροφοφόρων κλάδων και του εγκαρσίου κόλπου από την αρτηριακή πλευρά.

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός του μαστοειδούς κλάδου της ινιακής αρτηρίας

Εικόνα 3: Έγχυση Onyx με απόφραξη όλων των τροφοφόρων κλάδων και πλήρωση από την αρτηριακή πλευρά του εγκαρσίου κόλπου.

Έγχυση Onyx με απόφραξη όλων των τροφοφόρων κλάδων

Εικόνα 4, 5: Αγγειογραφία της αριστερής κοινής και έξω καρωτίδος σε πλάγια λήψη: Πλήρης εξάλειψη της αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας, χωρίς σκιαγράφηση της μηνιγγικής αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας.

Αγγειογραφία της αριστερής κοινής και έξω καρωτίδος σε πλάγια λήψη

Αγγειογραφία της αριστερής κοινής και έξω καρωτίδος σε πλάγια λήψη

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο