Θεραπεία Εγκεφαλικών

Η απώλεια χρόνου είναι απώλεια εγκεφάλου

Όσο συντομότερα γίνει η διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου, τόσο καλύτερη η πρόγνωση γιά τον ασθενή.

Γιά κάθε 30 λεπτά καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, η πιθανότητα ο ασθενής να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος ελαττώνεται κατά 12% περίπου.

Γιά κάθε 2 ασθενείς με εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζεται με θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ως προς τη λειτουργική έκβαση, με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.

Σε Υποψία Εγκεφαλικού επικοινωνήστε άμεσα με τον Νευρολόγο της Μονάδας Εγκεφαλικών στο
210 48 09 788

Ρωτήστε τον Ιατρό

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(*)
Invalid Input

Πρόκειται περί ασθενούς άνδρα ηλικίας 42 ετών με ιστορικό συχνών επιληπτικών κρίσεων υπό αντιεπιληπτική αγωγή. Προσήλθε με status epilepticus εξαιτίας του οποίου αναγκάσθηκε να διασωληνωθεί. Παραμονή μετακριτικού ελείμματος δεξιάς ημιπληγίας.

Εικόνα 1: ΑΦ-επικοινωνία του δεξιού μετωπιαίου λοβού με κύρια παροχετεύουσα φλέβα την επιπολής μέση εγκεφαλική φλέβα. Στο σημείο ανάκαμψης στην επιφάνεια του κροταφικού λοβού προς την φλέβα του Labbe, διακρίνεται ευμέγεθες φλεβικό ψευδοανεύρυσμα. Φαίνεται το περιφερικό θρομβωμένο τμήμα του ψευδοανευρύσματος (αιχμές βελών) και η ροή εντός του θρόμβου (μαύρα βέλη).
Μαγνητική τομογραφία σε Τ1 ακολουθία, σε εγκάρσια, στεφανιαία και οβελιαία τομή: Εκτεταμένη ζώνη ΑΦ-επικοινωνίας του αριστερού μετωπιαίου λοβού, στην πρόσθια κεντρική αύλακα. Το εν τω βάθει τμήμα της φωλεάς παροχετεύεται προς την έσω εγκεφαλική φλέβα (μαύρα βέλη) καί την φλέβα του Γαληνού.

ΑΦ-επικοινωνία του δεξιού μετωπιαίου λοβού με κύρια παροχετεύουσα φλέβα την επιπολής μέση εγκεφαλική φλέβα

Εικόνα 2, 3 και 4: Αξονική τομογραφία 20 έτη αργότερα: Λόγω στενωτικών αλλοιώσεων του σημείου εκβολής στην φλέβα του Γαληνού, η έσω εγκεφαλική φλέβα (μαύρα βέλη) έχει διαταθεί σημαντικά και προβάλλει αντίστοιχα παρεκτοπίζοντας το διαφανές διάφραγμα. Ταυτόχρονα παρατηρείται σημαντική φλεβική συμφόρηση περιμεσεγκεφαλικά (κόκκινα βέλη) και σε ολόκληρο το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο.

Αξονική τομογραφία 20 έτη αργότερα

Αξονική τομογραφία 20 έτη αργότερα

Αξονική τομογραφία 20 έτη αργότερα

Εικόνα 5: Προσθιοπίσθια λήψη της εγχύσεως στην αριστερή έσω καρωτίδα: Η ευμεγέθης ΑΦΔ είναι φλοιο-επενδυματική. Το εν τω βάθει τμήμα της φωλεάς, εντός της προσθίας κεντρικής αύλακος, αρδεύεται από φακοραβδωτούς κλάδους (αιχμές μαύρων βελών) εκ του Μ1 τμήματος της αριστεράς μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας και παροχετεύεται προς την έντονα διατεταμένη έσω εγκεφαλική φλέβα (μαύρα βέλη).

Προσθιοπίσθια λήψη της εγχύσεως στην αριστερή έσω καρωτίδα

Εικόνα 6: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός (κόκκινα βέλη) και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα φακοραβδωτών τροφοφόρων κλάδων του εν τω βάθει τμήματος της επικοινωνίας.

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα

Εικόνα 7, 8: Μετά πολλαπλές συνεδρίες εμβολισμού, φαίνεται η δραματική ελάττωση (αριστερά) του μεγέθους της επικοινωνίας, με σημαντική αιμοδυναμική αποσυμφόρηση. Ταυτόχρονα με τον εμβολισμό του επιπολής τμήματος της φωλεάς, έχει επιτευχθεί και σημαντική ελάττωση της εν τω βάθει αιμάτωσης.

Ελάττωση του μεγέθους της επικοινωνίας, με σημαντική αιμοδυναμική αποσυμφόρηση

Ελάττωση του μεγέθους της επικοινωνίας, με σημαντική αιμοδυναμική αποσυμφόρηση

Εικόνα 9: Μαγνητική τομογραφία μετά τους εμβολισμούς. Η αιμοδυναμική αποσυμφόρηση του εν τω βάθει φλεβικού συστήματος φαίνεται από την ρίκνωση της έσω εγκεφαλικής φλέβας (λευκά βέλη).

Μαγνητική τομογραφία μετά τους εμβολισμούς

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο