Θεραπεία Εγκεφαλικών

Η απώλεια χρόνου είναι απώλεια εγκεφάλου

Όσο συντομότερα γίνει η διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου, τόσο καλύτερη η πρόγνωση γιά τον ασθενή.

Γιά κάθε 30 λεπτά καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, η πιθανότητα ο ασθενής να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος ελαττώνεται κατά 12% περίπου.

Γιά κάθε 2 ασθενείς με εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζεται με θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ως προς τη λειτουργική έκβαση, με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.

Σε Υποψία Εγκεφαλικού επικοινωνήστε άμεσα με τον Νευρολόγο της Μονάδας Εγκεφαλικών στο
210 48 09 788

Ρωτήστε τον Ιατρό

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(*)
Invalid Input

Πρόκειται περί ασθενούς γυναίκας ηλικίας 28 ετών με ιστορικό συχνών επιληπτικών κρίσεων, υπό αντιεπιληπτική αγωγή.

Εικόνα 1, 2: Προσθιοπίσθια και πλαγία λήψη της εγχύσεως στην αριστερή έσω καρωτίδα: Αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία στο καλυπτρικό τμήμα της αριστεράς πλαγίας σχισμής, στην κινητική ζώνη του αριστερού ημισφαιρίου. Η επικοινωνία εκτείνεται από τον φλοιό μέχρι το βάθος της κεντρικής αύλακος και έχει πυραμιδοειδές σχήμα. Δεξιά, το αποτέλεσμα μετά την θεραπεία με εμβολισμό.

Λήψη της εγχύσεως στην αριστερή έσω καρωτίδα

Λήψη της εγχύσεως στην αριστερή έσω καρωτίδα

Εικόνα 3: Το αποτέλεσμα μετά την θεραπεία με πολλαπλές συνεδρίες εμβολισμού.

Αποτέλεσμα μετά την θεραπεία

Εικόνα 4, 5: Αγγειογραφικό αποτέλεσμα 3 χρόνια μετά στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, με πλήρη εξάλειψη της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας, χωρίς υπολειμματική ΑΦ επικοινωνία. Η ασθενής είναι ελεύθερη κρίσεων, υπό αντιεπιληπτική αγωγή.

Αγγειογραφικό αποτέλεσμα 3 χρόνια μετά στερεοτακτική ακτινοθεραπεία

Αγγειογραφικό αποτέλεσμα 3 χρόνια μετά στερεοτακτική ακτινοθεραπεία

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο