Θεραπεία Εγκεφαλικών

Η απώλεια χρόνου είναι απώλεια εγκεφάλου

Όσο συντομότερα γίνει η διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου, τόσο καλύτερη η πρόγνωση γιά τον ασθενή.

Γιά κάθε 30 λεπτά καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, η πιθανότητα ο ασθενής να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος ελαττώνεται κατά 12% περίπου.

Γιά κάθε 2 ασθενείς με εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζεται με θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ως προς τη λειτουργική έκβαση, με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.

Σε Υποψία Εγκεφαλικού επικοινωνήστε άμεσα με τον Νευρολόγο της Μονάδας Εγκεφαλικών στο
210 48 09 788

Ρωτήστε τον Ιατρό

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(*)
Invalid Input

Πρόκειται περί ασθενούς γυναίκας ηλικίας 26 ετών με ιστορικό γενικευμένων επιληπτικών κρίσεων.

Εικόνα 1: Μαγνητική τομογραφία σε Τ2 και Τ1 ακολουθίες μετά σκιαγραφικό, σε εγκάρσιες τομές: Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία στό βάθος της αριστεράς πλαγίας σχισμής του Sylvius σε MRI. Διακρίνεται η κύρια φλεβική παροχέτευση προς την επιφάνεια του φλοιού (λευκά βέλη) και εν τω βάθει προς το υποεπενδυματικλό φλεβικό δίκτυο (μαύρα βέλη).

Μαγνητική τομογραφία σε Τ2 και Τ1 ακολουθίες μετά σκιαγραφικό

Εικόνα 2: Προσθιοπίσθια λήψη της εγχύσεως στην αριστερά έσω καρωτίδα. Η ΑΦΔ εκτείνεται από τον φλοιό μέχρι το επένδυμα της πλαγίας κοιλίας. Το εν τω βάθει τμήμα της φωλεάς αρδεύεται από πλαγίους φακοραβδωτούς κλάδους (αιχμές μαύρων βελών) και παροχετεύεται προς το σύστημα της έσω εγκεφαλικής φλέβας (μαύρα βέλη). Το επιπολής τμήμα εκβάλλει προς τον άνω οβελιαίο κόλπο (λευκά βέλη).

Προσθιοπίσθια λήψη της εγχύσεως στην αριστερά έσω καρωτίδα

Εικόνα 3: Το εκμαγείο Onyx (λευκά βέλη) μετά από έγχυση 6.5cc από ένα τροφοφόρο κλάδο.

Το εκμαγείο Onyx

Εικόνα 4: Το αγγειογραφικό αποτέλεσμα μετά από μία συνεδρία εμβολισμού με Onyx και NBCA, κατά την οποία αποφράχθηκε το κεντρικό μεγαλύτερο τμήμα της φωλεάς. Παραμένει το περιφερικό τμήμα γιά στερεοτακτική ακτινοθεραπεία.

Το αγγειογραφικό αποτέλεσμα μετά από μία συνεδρία εμβολισμού με Onyx και NBCA

Εικόνα 5, 6: Αγγειογραφικό αποτέλεσμα 3 χρόνια μετά στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, με πλήρη εξάλειψη της αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας, χωρίς υπολειμματική ΑΦ επικοινωνία.

Αγγειογραφικό αποτέλεσμα 3 χρόνια μετά στερεοτακτική ακτινοθεραπεία

Αγγειογραφικό αποτέλεσμα 3 χρόνια μετά στερεοτακτική ακτινοθεραπεία

Εικόνα 7: Μαγνητική τομογραφία σε Τ1 ακολουθία 3 χρόνια μετά στερεοτακτική ακτινοθεραπεία: Η αρτηριοφλεβώδης φωλεά θρομβωμένη, χωρίς διατεταμένες αρτηρίες ή φλέβες.

Μαγνητική τομογραφία σε Τ1 ακολουθία 3 χρόνια μετά στερεοτακτική ακτινοθεραπεία

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο