Θεραπεία Εγκεφαλικών

Η απώλεια χρόνου είναι απώλεια εγκεφάλου

Όσο συντομότερα γίνει η διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου, τόσο καλύτερη η πρόγνωση γιά τον ασθενή.

Γιά κάθε 30 λεπτά καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, η πιθανότητα ο ασθενής να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος ελαττώνεται κατά 12% περίπου.

Γιά κάθε 2 ασθενείς με εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζεται με θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ως προς τη λειτουργική έκβαση, με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.

Σε Υποψία Εγκεφαλικού επικοινωνήστε άμεσα με τον Νευρολόγο της Μονάδας Εγκεφαλικών στο
210 48 09 788

Ρωτήστε τον Ιατρό

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(*)
Invalid Input

Πρόκειται περί ασθενούς άνδρα ηλικίας 13 ετών με προηγηθείσας ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας με υπολειμματική δεξιά ημιπάρεση.

Εικόνα 1, 2: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια και πλάγια λήψη: Αρτηριοφλεβώδης δυσπλασία της αριστερής οπισθίας κεντρικής αύλακος, κοντά στην κινητικο-αισθητική ζώνη του επικρατούντος ημισφαιρίου. Αρδεύεται από διηυρησμένο οπίσθιο μετωπιαίο κλάδο της αριστερής μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Μέσα στην φωλεά διακρίνεται ενδοφωλεϊκή ανευρυσματική εκτασία (μαύρο βέλος). Η φλεβική παροχέτευση γίνεται προς μονήρη επιφανειακή φλέβα πρός τον άνω οβελιαίο κόλπο (αιχμές κόκκινων βελών). Πιθανή εσταική στένωση στο φλεβικό σκέλος (κόκκινο βέλος).

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Εικόνα 3: Βλέπουμε το εκμαγείο του Onyx μετά την επέμβαση.

Εκμαγείο του Onyx μετά την επέμβαση

Εικόνα 4, 5: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια και πλαγία λήψη, αμέσως μετά τον εμβολισμό από ένα μόνο τροφοφόρο κλάδο με Onyx: Βλέπουμε την πλήρη εξάλειψη της ΑΦ επικοινωνίας.

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο