Θεραπεία Εγκεφαλικών

Η απώλεια χρόνου είναι απώλεια εγκεφάλου

Όσο συντομότερα γίνει η διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου, τόσο καλύτερη η πρόγνωση γιά τον ασθενή.

Γιά κάθε 30 λεπτά καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, η πιθανότητα ο ασθενής να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος ελαττώνεται κατά 12% περίπου.

Γιά κάθε 2 ασθενείς με εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζεται με θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ως προς τη λειτουργική έκβαση, με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.

Σε Υποψία Εγκεφαλικού επικοινωνήστε άμεσα με τον Νευρολόγο της Μονάδας Εγκεφαλικών στο
210 48 09 788

Ρωτήστε τον Ιατρό

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(*)
Invalid Input

Πρόκειται περί ασθενούς άνδρα ηλικίας 57 ετών με ιστορικό αιφνίδιας κεφαλαλγίας και υπαραχνοειδούς αιμορραγίας δεξιά μετωπιαία.

Εικόνα 1: Εικόνα ευμεγέθους αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας στόν δεξιό μετωπιαίο λοβό που αρδεύεται από μετωπιαίους κλάδους της δεξιάς προσθίας εγκεφαλικής αρτηρίας. Διακρίνονται εγγύς αρτηριακά ανευρύσματα ταχείας ροής (μαύρα βέλη), το μεγαλύτερο των οποίων έχει αιμορραγήσει με πρόκληση υπαραχνοειδούς αιμορραγίας (σημείο ρήξεως, αιχμή κόκκινου βέλους).

Εικόνα ευμεγέθους αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας στόν δεξιό μετωπιαίο λοβό

Εικόνα 2: Το ραγέν ανεύρυσμα αποτελεί στόχο άμεσης αντιμετώπισης (αιχμή κόκκινου βέλους). Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός με τον μικροκαθετήρα εντός του ανευρυσματικού σάκκου (λεπτό κόκκινο βέλος). Απόφραξη με coils (αιχμές λευκών βελών).

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός με τον μικροκαθετήρα εντός του ανευρυσματικού σάκκου

Εικόνα 3: Εν συνεχεία ακολούθησε εμβολισμός της ΑΦ-φωλεάς με κυανοακρυλική κόλλα. Παρέμεινε μικρό υπόλλειμα της φωλεάς (λευκό βέλος) που παροχετεύεται διά της κύρίας απαγωγού φλέβας (μαύρο βέλος). Στην CT διακρίνεται το εκμαγείο του εμβολικού υλικού.

Εμβολισμός της ΑΦ-φωλεάς με κυανοακρυλική κόλλα

Εικόνα 4: Αγγειογραφικός επανέλεγχος 6 μήνες αργότερα. Παρατηρείται πλήρης εξάλειψη της ΑΦΔ, με υποστροφή των ανευρυσμάτων.

Αγγειογραφικός επανέλεγχος 6 μήνες αργότερα

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο