Θεραπεία Εγκεφαλικών

Η απώλεια χρόνου είναι απώλεια εγκεφάλου

Όσο συντομότερα γίνει η διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου, τόσο καλύτερη η πρόγνωση γιά τον ασθενή.

Γιά κάθε 30 λεπτά καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, η πιθανότητα ο ασθενής να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος ελαττώνεται κατά 12% περίπου.

Γιά κάθε 2 ασθενείς με εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζεται με θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ως προς τη λειτουργική έκβαση, με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.

Σε Υποψία Εγκεφαλικού επικοινωνήστε άμεσα με τον Νευρολόγο της Μονάδας Εγκεφαλικών στο
210 48 09 788

Ρωτήστε τον Ιατρό

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(*)
Invalid Input

Πρόκειται περί ασθενούς γυναίκας ηλικίας 52 ετών με ιστορικό αιφνίδιας κεφαλαλγίας και ελάττωσης επιπέδου συνειδήσεως με ήπια δεξιά ημιπάρεση.

Εικόνα 1: Μαγνητική τομογραφία σε Τ2 ακολουθία, στεφανιαία τομή: Ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα στο πρόσθιο έσω τμήμα του αριστερού οπτικού θαλάμου.

Μαγνητική τομογραφία σε Τ2 ακολουθία

Εικόνα 2: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια λήψη: Βλέπουμε την αρτηριοφλεβώδη φωλεά στα αριστερά βασικά γάγγλια, που αρδεύεται από κλάδους προσθίας χοριοειδούς αρτηρίας (λεπτό μαύρο βέλος). Εντός της φωλεάς διακρίνονται μικροανευρυσμάτια (ανοικτές αιχμές κόκκινων βελών). Η φλεβική παροχέτευση γίνεται προς το σύστημα της αριστερής βασικής φλέβας του Rosenthal και την φλέβα του Γαληνού, με παλινδρόμηση στην αντίστοιχη βασική φλέβα (αιχμές μαύρων βελών).

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια λήψη

Εικόνα 3: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός του τροφοφόρου κλάδου εκ της αριστερής προσθίας χοριοειδούς αρτηρίας. Διακρίνουμε την φωλεά (αιχμές κόκκινων βελών), και τις βασικές φλέβες (αιχμές μαύρων βελών).

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός του τροφοφόρου κλάδου

Εικόνα 4: Αξονική τομογραφία μετά τον εμβολισμό. Φαίνεται η εναπόθεση κυανοακρυλικής κόλλας εντός της φωλεάς (λεπτά κόκκινα βέλη).

Αξονική τομογραφία μετά τον εμβολισμό

Εικόνα 5, 6: Αγγειογραφικός επανέλεγχος 6 μήνες μετά τον εμβολισμό: Φαίνεται η πλήρης εξάλειψη της αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας. Διακρίνουμε την ύπαρξη εμμένουσας τριδυμικής αρτηρίας, ως φυσιολογικής παραλλαγής (κόκκινα βέλη).

Αγγειογραφικός επανέλεγχος 6 μήνες μετά τον εμβολισμό

Αγγειογραφικός επανέλεγχος 6 μήνες μετά τον εμβολισμό

Εικόνα 7: Μαγνητική τομογραφία σε Τ2 ακολουθία, εγκάρσια τομή, αμέσως μετά τον εμβολισμόκαι 6 μήνες αργότερα: Βλέπουμε την προοδευτική απορρόφηση του ενδοεγκεφαλικού αιματώματος στο πρόσθιο έσω τμήμα του αριστερού οπτικού θαλάμου.

Μαγνητική τομογραφία σε Τ2 ακολουθία

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο