Θεραπεία Εγκεφαλικών

Η απώλεια χρόνου είναι απώλεια εγκεφάλου

Όσο συντομότερα γίνει η διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου, τόσο καλύτερη η πρόγνωση γιά τον ασθενή.

Γιά κάθε 30 λεπτά καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, η πιθανότητα ο ασθενής να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος ελαττώνεται κατά 12% περίπου.

Γιά κάθε 2 ασθενείς με εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζεται με θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ως προς τη λειτουργική έκβαση, με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.

Σε Υποψία Εγκεφαλικού επικοινωνήστε άμεσα με τον Νευρολόγο της Μονάδας Εγκεφαλικών στο
210 48 09 788

Ρωτήστε τον Ιατρό

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(*)
Invalid Input

Πρόκειται περί ασθενούς ηλικίας 25 ετών με ιστορικό επεισοδίων γενικευμένων τονικοκλονικών σπασμών και χρόνιας κεφαλαλγίας. Διαγνώσθηκε ευμεγέθης αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία που καταλαμβάνει σχεδόν εξ ολοκλήρου τα αριστερά βασικά γάγγλια. Τα τελευταία δέκα χρόνια, υποβλήθηκε σε πολλαπλές συνεδρίες εμβολισμού στο εξωτερικό που είχαν ως αποτέλεσμα την μικρού βαθμού μείωση του μεγέθους της επικοινωνίας.

Εικόνα 1: Προγενέστερη μαγνητική τομογραφία σε Τ2 ακολουθία, εγκάρσιες τομές: Ευμεγέθης αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία καταλαμβάνει τα αριστερά βασικά γάγγλια. Βλέπουμε την μεγάλη διάταση της έσω εγκεφαλικής φλέβας που παροχετεύει εν τω βάθει προς την φλέβα του Γαληνού.

Προγενέστερη μαγνητική τομογραφία σε Τ2 ακολουθία

Εικόνα 2, 3: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια λήψη: Βλέπουμε την αρτηριοφλεβώδη φωλεά που αρδεύεται από διηυρησμένους φακοραβδωτούς κλάδους από το Μ1 της αριστερής μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Η φλεβική παροχέτευση γίνεται προς το σύστημα της αριστερής έσω εγκεφαλικής φλεβός και την φλέβα του Γαληνού, με φλεβική συμφόρηση όλου του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου αμφοτερόπλευρα. Βλέπουμε την συμφόρηση αμφοτέρων των βασικών φλεβών του Rosenthal (μαύρα βέλη).

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Εικόνα 4: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε πλαγία λήψη: Βλέπουμε την αρτηριοφλεβώδη φωλεά. Το οπίσθιο τμήμα της αρδεύεται από διηυρησμένους κλάδους αριστερής προσθίας χοριοειδούς αρτηρίας (αιχμές μαύρων βελών). Η φλεβική παροχέτευση γίνεται προς το σύστημα της αριστερής έσω εγκεφαλικής φλεβός (κόκκινα βέλη) και την φλέβα του Γαληνού (μαύρο βέλος), με φλεβική συμφόρηση όλου του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου αμφοτερόπλευρα. Βλέπουμε την φλοιώδη παλινδρόμηση προς τον άνω οβελιαίο κόλπο (αιχμές ανοικτών βελών).

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Εικόνα 5: Σε ηλικία 38 ετών προσήλθε στο νοσοκομείο μας με έντονη κεφαλαλγία, δεξιά ημιπάρεση και διαταραχές ομιλίας. Αξονική τομογραφία μετά το τελευταίο επεισόδιο: Ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα στον αριστερό οπτικό θάλαμο (αιχμές κόκκινων βελών), με συνοδό ενδοκοιλιακή αιμορραγία (αιχμές ανοικτών κόκκινων βελών).

Ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα στον αριστερό οπτικό θάλαμο

Εικόνα 6: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε πλαγία λήψη, μετά την αιμορραγία: Έχει αιμορραγήσει το οπίσθιο τμήμα της δυσπλασίας, και συγκεκριμένα υοπάρχει ενδοφωλεϊκό ψευδοανεύρυσμα υποεπενδυματικά (κόκκινα βέλη), που τροφοδοτείται από το ενδοκοιλιακό τμήμα της προσθίας χοριοειδούς αρτηρίας. Ακολούθησε υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός του ανευρύσματος με κυανοακρυλική κόλλα.

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Εικόνα 7, 8: 6 μήνες αργότερα, και ενώ είχε βελτιωθεί σημαντικά η νευρολογική του εικόνα, προσήλθε με νέο επεισόδιο αιμορραγίας και επιδείνωση. Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια και πλάγια λήψη, μετά την δεύτερη αιμορραγία: διακρίνεται νέο ενδοφωλεϊκό ψευδοανεύρυσμα στην περιοχή του αριστερού φακοειδούς πυρήνα. Ακολούθησε υπερκλεκτικός καθετηριασμός του αρδεύοντος φακοραβδωτού κλάδου και εμβολισμός του ψευδοανευρύσματος (διακεκομμένο κόκκινο βέλος) με κυανοακρυλική κόλλα.

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Εικόνα 9, 10: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια και πλάγια λήψη, μετά τον τελικό εμβολισμό.

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο