Θεραπεία Εγκεφαλικών

Η απώλεια χρόνου είναι απώλεια εγκεφάλου

Όσο συντομότερα γίνει η διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου, τόσο καλύτερη η πρόγνωση γιά τον ασθενή.

Γιά κάθε 30 λεπτά καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, η πιθανότητα ο ασθενής να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος ελαττώνεται κατά 12% περίπου.

Γιά κάθε 2 ασθενείς με εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζεται με θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ως προς τη λειτουργική έκβαση, με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.

Σε Υποψία Εγκεφαλικού επικοινωνήστε άμεσα με τον Νευρολόγο της Μονάδας Εγκεφαλικών στο
210 48 09 788

Ρωτήστε τον Ιατρό

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(*)
Invalid Input

Πρόκειται περί ασθενούς άνδρα, ηλικίας 22 ετών με αιφνίδια έντονη κεφαλαλγία και υπαραχνοειδή αιμορραγία δεξιά μετωπιαία.

Εικόνα 1: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια λήψη: Βλέπουμε της αρτηριοφέβώδη φωλεά δεξιά μετωπιαία. Διακρίνουμε το μικρό ενδοφωλεϊκό ανεύρυσμα (κόκκινο βέλος), υπεύθυνο γιά την υπαραχνοειδή αιμορραγία.

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Εικόνα 2: Στην φλεβική φάση της ιδίας εγχύσεως διακρίνονται πολλαπλές στενώσεις στο φλεβικό σκέλος (αιχμές μαύρων βελών) αποτέλεσμα της χρονίας αγγειοπάθειας ταχείας ροής.

Αποτέλεσμα χρονίας αγγειοπάθειας ταχείας ροής

Εικόνα 3: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος σε πλαγία λήψη: Διακρίνουμε το μικρό ενδοφωλεϊκό ανεύρυσμα (κόκκινο βέλος).

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Εικόνα 4: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός με μικροκαθετήρα, του κλάδου, που αρδεύει το ενδοφωλεϊκό ανεύρυσμα (κόκκινο βέλος).

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός με μικροκαθετήρα

Εικόνα 5, 6: Μετά τον εμβολισμό, αρχικά του ανευρύσματος με κυανοακρυλική κόλλα και στην συνέχεια της δυσπλασίας με Onyx, βλέπουμε την σχεδόν πλήρη αξάλειψη της φωλεάς. Η περαιτέρω, πλήρης εξάλειψη της δυσπλασίας έγινε με στερεοτακτική ακτινοβολία.

Εμβολισμός αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας εγκεφάλου με ανεύρυσμα ταχείας ροής

Εμβολισμός αρτηριοφλεβώδους δυσπλασίας εγκεφάλου με ανεύρυσμα ταχείας ροής

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο