Θεραπεία Εγκεφαλικών

Η απώλεια χρόνου είναι απώλεια εγκεφάλου

Όσο συντομότερα γίνει η διάνοιξη του αποφραγμένου αγγείου, τόσο καλύτερη η πρόγνωση γιά τον ασθενή.

Γιά κάθε 30 λεπτά καθυστέρηση στην επαναιμάτωση, η πιθανότητα ο ασθενής να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος ελαττώνεται κατά 12% περίπου.

Γιά κάθε 2 ασθενείς με εγκεφαλικό με απόφραξη μεγάλου αγγείου που αντιμετωπίζεται με θρομβεκτομή, ένας θα βελτιωθεί ως προς τη λειτουργική έκβαση, με μεγάλες πιθανότητες να είναι λειτουργικά ανεξάρτητος.

Σε Υποψία Εγκεφαλικού επικοινωνήστε άμεσα με τον Νευρολόγο της Μονάδας Εγκεφαλικών στο
210 48 09 788

Ρωτήστε τον Ιατρό

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

(*)
Invalid Input

Πρόκειται περί ασθενούς άνδρα, ηλικίας 18 ετών με αιφνίδια έντονη κεφαλαλγία, γενικευμένους τονικοκλονικούς σπασμούς, απώλεια συνειδήσεως με αποτέλεσμα την διασωλήνωσή του.

Εικόνα 1: Αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό και ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια λήψη: εικόνα υπαραχνοειδούς και ενδοκοιλιακής αιμορραγίας (αιχμές κόκκινων βελών), συνεπεία ρήξεως αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας αριστερά βρεγματοϊνιακά. Πρέπει να διακρίνει κανείς μέσα στο σύνολο της αρτηριοφλεβώδους φωλεάς, την αιτία της αιμορραγίας. Εδώ πρόκειται γιά ενδοφωλεϊκό ανεύρυσμα, στο εν τω βάθει τμήμα της δυσπλασίας (κόκκινο βέλος) που έχει ραγεί ενδοκοιλιακά.

Αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό και ενδαρτηριακή αγγειογραφία

Εικόνα 2: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός με μικροκαθετήρα, εν τω βάθει μακρού διατιτραίνοντος τον φλοιό κλάδου, που πορεύεται διά μέσου της λευκής ουσίας και αρδεύει το ενδοφωλεϊκό ανεύρυσμα (κόκκινο βέλος) που ευρίσκεται κοντά στο επένδυμα της πλαγίας κοιλίας. Ακολουθεί ο εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα. Δεξιά, βλέπουμε το αποτέλεσμα με ελάττωση του μεγέθους της φωλεάς, αφού πριν ασφαλίσουμε το σημείο ρήξεως. Ο ασθενής στην συνέχεια αντιμετωπίσθηκε με στερεοτακτική ακτινοβολία.

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός με μικροκαθετήρα

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο