Ασθενής άνδρας ηλικίας 35 ετών, παρουσιάζει από ετών έντονες σφύζουσες εμβοές αριστερά.

Εικόνα 1: Αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό: Εκτεταμένη ΑΦ-επικοινωνία στο τοίχωμα του σιγμοειδούς κόλπου με σημαντική διάταση του βολβού της σφαγίτιδος (αιχμές ανοικτών λευκών βελών). Σημειούται σημαντική διάταση παροχετεύουσας μαστοειδούς φλέβας προς το οπίσθιο αυχενικό φλεβικό πλέγμα (κόκκινα βέλη).

Αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό

Εικόνα 2-5: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστεράς έσω γναθιαίας αρτηρίας, της αριστερής ινιακής, της δεξιάς ινιακής αρτηρίας σε προσθιοπίσθια και πλαγία λήψη: Φαίνεται το μέγεθος της αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας που αρδεύεται από όλες τις μηνιγγικές αρτηρίες της περιοχής. Η φλεβική παροχέτευση γίνεται προς την αριστερή σφαγίτιδα, προς τοην μαστοειδή φλέβα και το οπίσθιο αυχενικό φλεβικό πλέγμα, και τέλος με παλινδρόμηση με αναστροφή της αιματικής ροής στον εγκάρσιο κόλπο με εξεσημασμένη συμφόρηση της συμβολής των κόλπων (Ληνός Ηρωφίλου) προς τοην αντίστοιχη σφαγίτιδα φλέβα (λευκά και μαύρα βέλη).

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστεράς έσω γναθιαίας αρτηρίας

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστεράς έσω γναθιαίας αρτηρίας

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστεράς έσω γναθιαίας αρτηρίας

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστεράς έσω γναθιαίας αρτηρίας

Εικόνα 6, 7: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος αρτηρίας σε πλαγία λήψη: Κατά την φλεβική φάση, φαίνονται τα αποτελέσματα της εξεσημασμένης συμφορήσεως στην περιοχή του Ληνού. Υπάρχει αναστροφή της ροής στον άνω οβελιαίο κόλπο και διά μέσου της φλέβας του Troland, έξοδος προς την περιοχή του σηραγγώδους κόλπου (κόκκινα βέλη).

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος αρτηρίας σε πλαγία λήψη

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος αρτηρίας σε πλαγία λήψη

Εικόνα 8: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος αρτηρίας σε προσθιοπίσθια λήψη: Φαίνεται η αιμάτωση διά μέσου μηνιγγικών αρτηριών διά της μέσης γραμμής (διακεκομμένο μαύρο βέλος).

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος αρτηρίας σε προσθιοπίσθια λήψη

Εικόνα 9: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής σπονδυλικής αρτηρίας σε πλαγία λήψη: Η φλεβική παροχέτευση της επικοινωνίας γίνεται προς την αριστερή σφαγίτιδα, προς το οπίσθιο αυχενικό φλεβικό πλέγμα και τέλος με παλινδρόμηση με αναστροφή της αιματικής ροής στον εγκάρσιο κόλπο με εξεσημασμένη συμφόρηση της συμβολής των κόλπων (Ληνός Ηρωφίλου) (λευκά βέλη). Η παρεγκεφαλίδα και το στέλεχος παροχετεύονται με αναστροφή της ροής στην βασική φλέβα πσος την διατεταμένη εν τω βάθει εγκεφαλική φλέβα και τον σηραγγώδη κόλπο (κόκκινα βέλη).

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία της αριστερής σπονδυλικής αρτηρίας σε πλαγία λήψη

Εικόνα 10: Αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό: Η εξεσημασμένη αύξηση της πιέσεως εντός του φλεβικού συστήματος που παροχετεύει τις εγκεφαλικές φλέβες, έχει ως αποτέλεσμα την διαταραχή στην απορρόφηση του ΕΝΥ με διάταση των κοιλιών.

Αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Εικόνα 11, 12: Με φλεβική προσπέλαση, προοδευτική πλήρωση φλεβωδών εκτασιών που εκβάλλουν στον σιγμοειδή κόλπο (αιχμές ανοικτών λευκών βελών), και στην συνέχεια του σιγμοειδούς κόλπου (αιχμές ανοικτών μαύρων βελών), με προοδευτική σύγκλειση της επικοινωνίας.

Προοδευτική πλήρωση φλεβωδών εκτασιών που εκβάλλουν στον σιγμοειδή κόλπο

Προοδευτική πλήρωση φλεβωδών εκτασιών που εκβάλλουν στον σιγμοειδή κόλπο

Εικόνα 13-15: Ενδαρτηριακή αγγειογραφία των έσω και έξω καρωτίδων αρτηριών 6 μήνες μετά τον εμβολισμό: Πλήρης εξάλειψη της επικοινωνίας, μετά την απόφραξη του σιγμοειδούς κόλπου. Φαίνεται η αποκατάσταση της φλεβικής παροχέτευσης των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και της ροής στους φλεβώδεις κόλπους και ιδιαίτερα στην συμβολή των κόλπων.

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία των έσω και έξω καρωτίδων αρτηριών 6 μήνες μετά τον εμβολισμό

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία των έσω και έξω καρωτίδων αρτηριών 6 μήνες μετά τον εμβολισμό

Ενδαρτηριακή αγγειογραφία των έσω και έξω καρωτίδων αρτηριών 6 μήνες μετά τον εμβολισμό

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο