Πρόκειται περί ασθενούς άνδρα, ηλικίας 50 ετών που προσήλθε με αιφνίδια κεφαλαλγία και εμέτους, και ενδοεγκεφαλικό αιμάτωμα στο έδαφος του προσθίου κρανιακού βόθρου.

Εικόνα 1: Αγγειογραφία της δεξιάς έσω και έξω καρωτίδος αρτηρίας σε πλαγία λήψη: Μηνιγγική αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία στο έδαφος του προσθίου κρανιακού βόθρου, που αρδεύεται από ηθμοειδείς κλάδους της οφθαλμικής αρτηρίας και σε μικρότερο βαθμό από ηθμειδείς κλάδους της σφηνουπερωΐου αρτηρίας εκ της έσω γναθιαίας. Η φλεβική παροχέτευση γίνεται προς διατεταμένη φλέβα του μετωπιαίου λοβού με φλοιώδη παλινδρόμηση.

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω και έξω καρωτίδος αρτηρίας σε πλαγία λήψη

Εικόνα 2: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός διά της οφθαλμικής αρτηρίας του ηθμοειδούς τροφοφόρου κλάδου (κόκκινα βέλη) σε προσθιοπίσθια και πλαγία λήψη: Διακρίνεται η φλεβική παροχέτευση (αιχμές μαύρων βελών).

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός διά της οφθαλμικής αρτηρίας

Εικόνα 3: Εμβολισμός της επικοινωνίας με κυανοακρυλική κόλλα, με πλήρη σύγκλειση της επικοινωνίας.

Εμβολισμός της επικοινωνίας με κυανοακρυλική κόλλα

Εικόνα 4, 5: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός των σφηνοϋπερωίων αρτηριών αμφοτερόπλευρα (κόκκινα βέλη). Διακρίνεται η παρουσία φλεβικών μικρο-ανευρυσματίων στην φλεβική παροχέτευση (αιχμές μαύρων βελών). Έγινε εμβολισμός με μικροσωματίδια.

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός των σφηνοϋπερωίων αρτηριών αμφοτερόπλευρα

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός των σφηνοϋπερωίων αρτηριών αμφοτερόπλευρα

Εικόνα 6: Αγγειογραφία της δεξιάς κοινής καρωτίδος αρτηρίας αμέσως μετά τον εμβολισμό, με πλήρη σύγκλειση της επικοινωνίας.

Αγγειογραφία της δεξιάς κοινής καρωτίδος αρτηρίας

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο