Πρόκειται περί ασθενούς άνδρα, ηλικίας 78 ετών που προσήλθε με περιστροφικό ίλιγγο και επιδεινούμενη δυσχέρεια βαδίσεως με αστάθεια και ζάλη. Τελευταία παρουσιάζει ναυτία και εμέτους.

Εικόνα 1, 2: Η μαγνητική τομογραφία, δείχνει εικόνα οιδήματος στο δεξιό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο, με διάταση των μικρών ημισφαιρικών φλεβών και εικόνα φλεβικής συμφορήσεως αμφοτερόπλευρα. Σε εικόνα μαγνητικής επιδεκτικότητος, ελέγχονται πολλαπλές μικροεναποθέσεις αιμοσιδηρίνης, στο δεξιό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο και τον σκώληκα.

Εικόνα οιδήματος στο δεξιό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο

Εικόνα οιδήματος στο δεξιό παρεγκεφαλιδικό ημισφαίριο

Εικόνα 3, 4, 5: Αγγειογραφία της αριστερής ινιακής αρτηρίας σε προσθιοπίσθια και πλαγία λήψη: Μηνιγγική αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία στο δρέπανο της παρεγκεφαλίδος, που αρδεύεται από δερμο-οστικούς κλάδους της αριστερής ινιακής και κυρίως τον μαστοειδή κλάδο. Η φλεβική παροχέτευση γίνεται προς όλες τις παρεγκεφαλιδικές φλέβες αμφοτέρων των παρεγκεφαλιδικών ημισφαιρίων (αιχμές μαύρων βελών) με σημαντική φλεβική συμφόρηση. Η εικόνα του οιδήματος της παρεγκεφαλίδος, αντιστοιχεί σε αρχόμενο φλεβικό έμφρακτο λόγω φλεβικής υπερτάσεως.

Αγγειογραφία της αριστερής ινιακής αρτηρίας

Αγγειογραφία της αριστερής ινιακής αρτηρίας

Αγγειογραφία της αριστερής ινιακής αρτηρίας

Εικόνα 6: Αγγειογραφία του σπονδυλοβασικού συστήματος σε προσθιοπίσθια λήψη: Δεν διακρίνεται άρδευση της επικοινωνίας. Στην φλεβική φάση βλέπουμε την εξεσημασμένη φλεβική συμφόρηση αμφοτέρων των παρεγκεφαλιδικών ημισφαιρίων με αδυναμία ευχερούς φλεβικής εξόδου.

Αγγειογραφία του σπονδυλοβασικού συστήματος σε προσθιοπίσθια λήψη

Εικόνα 7, 8: Αγγειογραφία της αριστερής έξω και κοινής καρωτίδος αρτηρίας αμέσως μετά τον εμβολισμό του μαστοειδούς κλάδου με κυανοακρυλική κόλλα, με πλήρη σύγκλειση της επικοινωνίας.

Αγγειογραφία της αριστερής έξω και κοινής καρωτίδος αρτηρίας

Αγγειογραφία της αριστερής έξω και κοινής καρωτίδος αρτηρίας

Μετά τον εμβολισμό, ο ασθενής ανένηψε πλήρως από το νευρολογικό σύνδρομο που παρουσίαζε, σε χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων.

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο