Πρόκειται περί ασθενούς, ηλικίας 65 ετών με ιστορικό προϊούσας εκπτώσεως των ανωτέρων νοητικών λειτουργιών και διαταραχές μνήμης. Σε διερεύνηση του προβλήματος διαπιστώθηκε εκτεταμένη ζώνη αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας στην μήνιγγα του άνω οβελιαίου κόλπου. Προοδευτικά ο ασθενής παρουσίασε πλήρες ανοϊκό σύνδρομο με ακράτεια και αδυναμία βαδίσεως, με αποτέλεσμα να καθηλωθεί στο κρεβάτι.

Εικόνα 1, 2, 3: Αξονική τομογραφία μετά σκιαγραφικό και μαγνητική τομογραφία σε εγκάρσιο και οβελιαίο επίπεδο: Παρατηρείται σημαντική διάταση των φλοιωδών και των εν τω βάθει εγκεφαλικών φλεβών σε αμφότερα τα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Η σημαντική φλεβική συμφόρηση και φλεβική υπέρταση στο επίπεδο του άνω οβελιαίου κόλπου έχει προκαλέσει διαταραχή της απορρόφησης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Αυτό έχει συνέπεια υπερσκηνιδιακά μέν, την αρχόμενη διάταση του κοιλιακού συστήματος, υποσκηνιδιακά δέ, την προβολή των παραγκεφαλιδικών αμυγδαλών κάτωθεν του μείζονος ινιακού τρήματος (εικόνα Chiari) (εικόνα 3).

Αξονική τομογραφία μετά σκιαγραφικό και μαγνητική τομογραφία

Αξονική τομογραφία μετά σκιαγραφικό και μαγνητική τομογραφία

Αξονική τομογραφία μετά σκιαγραφικό και μαγνητική τομογραφία

 

Εικόνα 4, 5: Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια και πλάγια λήψη: Διαπιστώνεται σημαντική καθυστέρηση στην σκιαγράφηση των εγκεφαλικών φλεβών, οι οποίες είναι διατεταμένες. Δεν σκιαγραφείται ο άνω οβελιαίος κόλπος, ενώ η φλεβική παροχέτευση του ημισφαιρίου γίνεται κυρίως προς τον σηραγγώδη κόλπο, με μεγάλη καθυστέρηση. Σημειώνεται ότι μετά πάροδο 22 δευτερολέπτων, δεν έχει σκιαγραφηθεί σαφής φλεβική έξοδος.

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Εικόνα 6, 7: Αγγειογραφία της δεξιάς έξω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια και πλάγια λήψη: Όλες οι μηνιγγικές αρτηρίες, συγκλίνουν προς την μετάπτωση του μέσου προς το οπίσθιο τριτημόριο του άνω οβελιαίου κόλπου, με τεράστιες φίστουλες ταχείας ροής πάνω στο τοίχωμά του. Στην φλεβική φάση, βλέπουμε ουσιαστικά μία φλεβογραφία των ημισφαιρικών φλεβών των εγκεφαλικών ημισφαιρίων αμφοτερόπλευρα, με τεράστια φλεβική συμφόρηση.

Αγγειογραφία της δεξιάς έξω καρωτίδος

Αγγειογραφία της δεξιάς έξω καρωτίδος

Εικόνα 8: Αγγειογραφία της αριστερής έξω καρωτίδος σε προσθιοπίσθια λήψη: Παρόμοια ευρήματα με την δεξιά έξω καρωτίδα.

Αγγειογραφία της αριστερής έξω καρωτίδος

Εικόνα 9: Αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε πλαγία λήψη: Ελέγχεται επίσης σημαντική καθυστέρηση στην σκιαγράφηση των εγκεφαλικών φλεβών, ενώ δεν έχει σκιαγραφηθεί σαφής φλεβική έξοδος μετά πάροδο 20 δευτερολέπτων, στοιχείο ενδεικτικό της τεράστιας φλεβικής συμφορήσεως.

Αγγειογραφία της αριστερής έσω καρωτίδος σε πλαγία λήψη

Εικόνα 10: Αγγειογραφία της αριστερής σπονδυλικής αρτηρίας σε πλαγία λήψη: Ελέγχεται μεγάλη καθυστέρηση στην σκιαγράφηση φλεβικής εξόδου μετά πάροδο 13 δευτερολέπτων, στοιχείο ενδεικτικό της τεράστιας φλεβικής συμφορήσεως του οπισθίου βόθρου (με αποτέλεσμα υποσκηνιδιακά, την προβολή των παραγκεφαλιδικών αμυγδαλών κάτωθεν του μείζονος ινιακού τρήματος, εικόνα δίκην Chiari δυσπλασίας.

Αγγειογραφία της αριστερής σπονδυλικής αρτηρίας σε πλαγία λήψη

Εικόνα 11: Εκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα τροφοφόρου βρεγματικού κλάδου της μέσης μηνιγγικής αρτηρίας, με εναπόθεση μεγάλης ποσότητας εμβολικού υλικού σε φλεβικό κανάλι παράπλευρα του άνω οβελιαίου κόλπου.

Εκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα

Εικόνα 12, 13: Αγγειογραφία της αριστερής και δεξιάς κοινής καρωτίδος μετά τον εμβολισμό: Παρατηρείται πλήρης σύγκλειση της επικοινωνίας, άμεση ανακούφιση της φλεβικής υπερτάσεως και συμφορήσεως των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Διακρίνονται πλέον φλεβικοί έξοδοι διά του άνω οβελιαίου κόλπου, ο οποίος είναι βατός.

Αγγειογραφία κοινής καρωτίδος μετά τον εμβολισμό

Αγγειογραφία κοινής καρωτίδος μετά τον εμβολισμό

Εικόνα 14: Μαγνητική τομογραφία 1 μήνα μετά τον εμβολισμό: Φαίνεται η φλεβική αποσυμφόρηση, υπερσκηνιδιακά με επάνοδο του κοιλιακού συστήματος στο φυσιολογικό και υποσκηνιδιακά με άνοδο των παρεγκεφαλιδικών αμυγδαλών άνωθεν του ινιακού τρήματος.

Μαγνητική τομογραφία 1 μήνα μετά τον εμβολισμό

Κλινικά ο ασθενής παρουσίασε άμεση βελτίωση με ανάκτηση των ανώτερων νοητικών λειτουργιών, της ακράτειας και πλήρη αποκατάσταση της κινητικότητας.

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο