Πρόκειται περί ασθενούς, ηλικίας 35 ετών με αιφνίδια έντονη κεφαλαλγία, εμέτους και ελάττωση του επιπέδου συνειδήσεως με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί.

Εικόνα 1: Αξονική τομογραφία, χωρίς σκιαγραφικό: Αιμάτωμα με περιεστιακό οίδημα του δεξιού οπτικού θαλάμου.

Αξονική τομογραφία, χωρίς σκιαγραφικό

Εικόνα 2, 3: Μαγνητική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό: Διακρίνουμε το αιμάτωμα με περιεστιακό οίδημα του δεξιού οπτικού θαλάμου με συνοδό διόγκωση και οίδημα και του αριστερού θαλάμου. Η όλη εικόνα παραπέμπει σε θρόμβωση του ευθέως κόλπου.

Μαγνητική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Μαγνητική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό

Εικόνα 4, 5 και 6: Αγγειογραφία της αριστερής σπονδυλικής και αριστερής έσω καρωτίδος: Δεν σκιαγραφείται το εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο, η φλεβα του Γαληνού και ο ευθύς κόλπος.

Αγγειογραφία της αριστερής σπονδυλικής και αριστερής έσω καρωτίδος

Αγγειογραφία της αριστερής σπονδυλικής και αριστερής έσω καρωτίδος

Αγγειογραφία της αριστερής σπονδυλικής και αριστερής έσω καρωτίδος

Εικόνα 7-12: Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος: Διατεταμένες μηνιγγικές αρτηρίες από τον μηνιγγοϋποφυσιακό κλάδο εκ του δεξιού καρωτιδικού σιφωνίου, αρδεύουν εκτεταμένη ζώνη αρτηριοφλεβώδους επικοινωνίας στο δεξιό πλάγιο του ελευθέρου χείλους του σκηνιδίου. Η φλεβική παροχέτευση γίνεται προς την δεξιά βασική φλέβα καί λόγω αποφράξεως του ευθέως κόλπου υπάρχει παλινδρόμηση στην αντίστοιχη βασική φλέβα. Η κύρια φλεβική έξοδος του συμφορημένου εν τω βάθει φλεβικού δικτύου είναι προς τον άνω και κάτω λιθοειδή κόλπο.

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω καρωτίδος

Εικόνα 13 Αγγειογραφία της δεξιάς έξω καρωτίδος: Συνυπάρχει αιμάτωση από κλάδους της δεξιάς μέσης μηνιγγικής αρτηρίας.

Αγγειογραφία της δεξιάς έξω καρωτίδος

Εικόνα 14, 15: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα του μηνιγγοϋποφυσιακού κλάδου εκ του C5 τμήματος του καρωτιδικού σιφωνίου.

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα

 

Εικόνα 16: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα τροφοφόρων κλάδων της μέσης μηνιγγικής αρτηρίας.

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός

Εικόνα 17, 18: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα του μηνιγγικού κλαδου του C4 τμήματος του καρωτιδικού σιφωνίου.

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα του μηνιγγικού κλαδου

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα του μηνιγγικού κλαδου

Εικόνα 19-23: Αγγειογραφία της δεξιάς έσω και έξω καρωτίδος μετά τον εμβολισμό. Παραμένουν ελάχιστοι τριχοειδικοί κλάδοι από το καρωτιδικό σιφώνιο που δεν είναι δυνατό να καθετηριασθούν με ασφάλεια. Βλέπουμε όμως την σημαντική φλεβική αποσυμφόρηση στο εν τω βάθει φλεβικό δίκτυο. Η ολοκλήρωση της θεραπείας θα γίνει με στερεοτακτική ακτινοθεραπεία σε δεύτερο χρόνο.

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω και έξω καρωτίδος μετά τον εμβολισμό

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω και έξω καρωτίδος μετά τον εμβολισμό

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω και έξω καρωτίδος μετά τον εμβολισμό

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω και έξω καρωτίδος μετά τον εμβολισμό

Αγγειογραφία της δεξιάς έσω και έξω καρωτίδος μετά τον εμβολισμό

Εικόνα 24: Αξονική τομογραφία μετά τον εμβολισμό: Φαίνεται το εκμαγείο της κυανοακρυλικής κόλλας στο ελεύθερο χείλος του σκηνιδίου.

Αξονική τομογραφία μετά τον εμβολισμό

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο