Πρόκειται περί ασθενούς άνδρα ηλικίας 42 ετών με ιστορικό συχνών επιληπτικών κρίσεων υπό αντιεπιληπτική αγωγή. Προσήλθε με status epilepticus εξαιτίας του οποίου αναγκάσθηκε να διασωληνωθεί. Παραμονή μετακριτικού ελείμματος δεξιάς ημιπληγίας.

Εικόνα 1: ΑΦ-επικοινωνία του δεξιού μετωπιαίου λοβού με κύρια παροχετεύουσα φλέβα την επιπολής μέση εγκεφαλική φλέβα. Στο σημείο ανάκαμψης στην επιφάνεια του κροταφικού λοβού προς την φλέβα του Labbe, διακρίνεται ευμέγεθες φλεβικό ψευδοανεύρυσμα. Φαίνεται το περιφερικό θρομβωμένο τμήμα του ψευδοανευρύσματος (αιχμές βελών) και η ροή εντός του θρόμβου (μαύρα βέλη).
Μαγνητική τομογραφία σε Τ1 ακολουθία, σε εγκάρσια, στεφανιαία και οβελιαία τομή: Εκτεταμένη ζώνη ΑΦ-επικοινωνίας του αριστερού μετωπιαίου λοβού, στην πρόσθια κεντρική αύλακα. Το εν τω βάθει τμήμα της φωλεάς παροχετεύεται προς την έσω εγκεφαλική φλέβα (μαύρα βέλη) καί την φλέβα του Γαληνού.

ΑΦ-επικοινωνία του δεξιού μετωπιαίου λοβού με κύρια παροχετεύουσα φλέβα την επιπολής μέση εγκεφαλική φλέβα

Εικόνα 2, 3 και 4: Αξονική τομογραφία 20 έτη αργότερα: Λόγω στενωτικών αλλοιώσεων του σημείου εκβολής στην φλέβα του Γαληνού, η έσω εγκεφαλική φλέβα (μαύρα βέλη) έχει διαταθεί σημαντικά και προβάλλει αντίστοιχα παρεκτοπίζοντας το διαφανές διάφραγμα. Ταυτόχρονα παρατηρείται σημαντική φλεβική συμφόρηση περιμεσεγκεφαλικά (κόκκινα βέλη) και σε ολόκληρο το αριστερό εγκεφαλικό ημισφαίριο.

Αξονική τομογραφία 20 έτη αργότερα

Αξονική τομογραφία 20 έτη αργότερα

Αξονική τομογραφία 20 έτη αργότερα

Εικόνα 5: Προσθιοπίσθια λήψη της εγχύσεως στην αριστερή έσω καρωτίδα: Η ευμεγέθης ΑΦΔ είναι φλοιο-επενδυματική. Το εν τω βάθει τμήμα της φωλεάς, εντός της προσθίας κεντρικής αύλακος, αρδεύεται από φακοραβδωτούς κλάδους (αιχμές μαύρων βελών) εκ του Μ1 τμήματος της αριστεράς μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας και παροχετεύεται προς την έντονα διατεταμένη έσω εγκεφαλική φλέβα (μαύρα βέλη).

Προσθιοπίσθια λήψη της εγχύσεως στην αριστερή έσω καρωτίδα

Εικόνα 6: Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός (κόκκινα βέλη) και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα φακοραβδωτών τροφοφόρων κλάδων του εν τω βάθει τμήματος της επικοινωνίας.

Υπερεκλεκτικός καθετηριασμός και εμβολισμός με κυανοακρυλική κόλλα

Εικόνα 7, 8: Μετά πολλαπλές συνεδρίες εμβολισμού, φαίνεται η δραματική ελάττωση (αριστερά) του μεγέθους της επικοινωνίας, με σημαντική αιμοδυναμική αποσυμφόρηση. Ταυτόχρονα με τον εμβολισμό του επιπολής τμήματος της φωλεάς, έχει επιτευχθεί και σημαντική ελάττωση της εν τω βάθει αιμάτωσης.

Ελάττωση του μεγέθους της επικοινωνίας, με σημαντική αιμοδυναμική αποσυμφόρηση

Ελάττωση του μεγέθους της επικοινωνίας, με σημαντική αιμοδυναμική αποσυμφόρηση

Εικόνα 9: Μαγνητική τομογραφία μετά τους εμβολισμούς. Η αιμοδυναμική αποσυμφόρηση του εν τω βάθει φλεβικού συστήματος φαίνεται από την ρίκνωση της έσω εγκεφαλικής φλέβας (λευκά βέλη).

Μαγνητική τομογραφία μετά τους εμβολισμούς

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο