Η φλεβική θρόμβωση του εγκεφάλου προσβάλλει 3-4 ενήλικες και 7 παιδιά ανά 1 εκατομύριο πληθυσμού. Μπορεί να περιλαμβάνει φλοιώδη φλεβική θρόμβωση, θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή θρόμβωση της έσω σφαγίτιδος.

Φλεβική θρόμβωση του εγκεφάλου

Στά νεογνά, η έντονη αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει θρόμβωση του εν τω βάθει φλεβικού δικτύου και του ευθέος κόλπου, με αποτέλεσμα θαλαμική αιμορραγία. Στην βρεφική και παιδική ηλικία, η θρόμβωση του εγκαρσίου και σιγμοειδούς κόλπου είναι συνήθως αποτέλεσμα επέκτασης μαστοειδίτιδος. Χρήση αντισυλληπτικών, γενικευμένες λοιμώξεις όπως το κοινό κρυολόγημα, κακοήθειες όπως η λευχαιμία και διαταραχές πηκτικότητας όπως η ανεπάρκεια της αντιθρομβίνης ΙΙΙ, της πρωτεΐνης C καί S σχετίζονται με θρομβώσεις των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου.

Η ενεργός πρωτεΐνη-C ( APC, activated protein-C ) είναι μία πρωτεάση του ορού με ισχυρές αντιθρομβωτικές ιδιότητες η οποία σχηματίζεται στο ενδοθήλιο των αγγείων από μία ανενεργό πρόδρομη ουσία και εμποδίζει το σχηματισμό θρόμβου με πρωτεολυτική αδρανοποίηση των παραγόντων πήξεως Va, VIIIa. Γιά την εκδήλωση της δράσεώς της, είναι απαραίτητη η παρουσία ενός μη ενζυμικού παράγοντα, της πρωτεΐνης-S. Έχει βρεθεί ότι η αντιθρομβωτική δράση της ενεργού πρωτεΐνης-C ήταν πολύ ασθενής στο πλάσμα 21% των ασθενών με θρομβώσεις και 50% ασθενών με οικογενειακό ιστορικό θρομβώσεων. Περίπου 5% του πληθυσμού παρουσιάζει αντίσταση στην ενεργό πρωτεΐνη-C και συνδέεται με επταπλάσια συχνότητα εν τω βάθει φλεβικής θρομβώσεως. Η αντίσταση σχετίζεται με ετεροζυγωτία ή ομοζυγωτία ως πρός μία μετάλλαξη στο γονίδιο του παράγοντα-V πήξεως, με αποτέλεσμα να συντίθεται παράγοντας-V που δεν απενεργοποιείται από την ενεργό πρωτεΐνη-C. Συγκεκριμένα στην Δανία έχει βρεθεί ότι η μετάλλαξη αφορά το 2% του γενικού πληθυσμού που παρουσιάζει δεκαπλάσια συχνότητα φλεβικών θρομβώσεων.

Σε 10% των ασθενών με θρόμβωση των φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου ανιχνεύονται αυξημένοι τίτλοι αντισωμάτων κατά της καρδιολίπινης, που ανήκουν στην κατηγορία των αντισωμάτων κατά των φωσφολιπιδίων της κυτταρικής μεμβράνης. Τα αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα σχετίζονται με αυτοάνοσα νοσήματα όπως ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος και αλλά νοσήματα του συνδετικού ιστού, χρήση πενικιλλαμίνης και ιογενείς λοιμώξεις ή κακοήθειες, ενώ ανιχνεύονται τυχαία και σε υγιή άτομα. Εάν μετά από επεισόδιο φλεβικής θρομβώσεως ο τίτλος των αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τότε είναι συχνή η υποτροπή της θρομβώσεως καί οι ασθενείς πρέπει να υποβάλλονται σε παρατεταμένη αντιπηκτική αγωγή.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα ποικίλλουν από ήπια κεφαλαλγία, ελάττωση της οπτικής οξύτητας, εστιακό νευρολογικό έλλειμα (ημιπάρεση, αφασία), επιληπτικές κρίσεις, ελάττωση του επιπέδου συνειδήσεως έως κώμα, ακόμα και θάνατο. Η ποικιλία των κλινικών εκδηλώσεων συχνά οδηγεί σε αρχικές λάθος διαγνώσεις και καθυστέρηση μέχρι την έναρξη της θεραπείας.

Εάν η θρόμβωση αναπτυχθεί βραδέως, ενεργοποιείται η παράπλευρη φλεβική κυκλοφορία και ο ασθενής παρουσιάζει συμπτώματα χρονίας φλεβικής αποφράξεως, όπως καλοήθη ενδοκράνια υπέρταση.

Τα συμπτώματα είναι εστιακά ή γενικευμένα. Εστιακά συμπτώματα προκαλούνται από το οίδημα ή την αιμορραγία καί εξαρτώνται από την θέση. Η θρόμβωση του αριστερού εγκαρσίου κόλπου προκαλεί συμφόρηση του αριστερού κροταφικού λοβού και συνοδεύεται από αφασία και επιληπτικές κρίσεις. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί εγκολεασμός του ιπποκάμπου και πίεση του εγκεφαλικού στελέχους. Τα γενικευμένα συμπτώματα οφείλονται στην αύξηση της ενδοκρανίου πιέσεως λόγω διαταραχής στην απορρόφηση του ΕΝΥ εκ της φλεβικής υπερτάσεως, με κεφαλαλγίες και ελάττωση του επιπέδου συνειδήσεως. Στην βυθοσκόπηση το οίδημα της οπτικής θηλής είναι σταθερό εύρημα. Θρομβώσεις της μέσης γραμμής όπως του άνω οβελιαίου κόλπου, παρουσιάζονται με αμφοτερόπλευρα αιμορραγικού τύπου φλεβικά έμφρακτα,

Θρομβώσεις μέσης γραμμής

ενώ η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση με θαλαμικές αιμορραγίες.

Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση με θαλαμικές αιμορραγίες

Η βατότητα του Ληνού του Ηρωφίλου, η δυνατότητα των σηραγγωδών κόλπων να λειτουργήσουν ως εναλλακτική οδός αποσυμφόρησης του φλοιώδους φλεβικού συστήματος διά των προσωπικών φλεβών, ο τρόπος παροχέτευσης των φλοιωδών φλεβών στους φλεβώδεις κόλπους (π.χ. η παρουσία ευμεγέθους φλέβας του Labbé στον κροταφικό λοβό) καί η επάρκεια της παράπλευρης κυκλοφορίας διά της λευκής ουσίας, καθορίζουν σε γενικές γραμμές την βαρύτητα του κλινικού συνδρόμου.

Η θρόμβωση του οπισθίου τριτημορίου του άνω οβελιαίου κόλπου με επέκταση προς τον Ληνό του Ηρωφίλου αποφράσσει την κύρια φλεβική έξοδο του εγκεφάλου και αποτελεί κακό προγνωστικό σημείο.

Διάγνωση

Διάγνωση

Στην αξονική τομογραφία σταθερό εύρημα είναι η υπέρπυκνη απεικόνιση του θρομβωμένου φλεβώδους κόλπου.

Υπέρπυκνη απεικόνιση του θρομβωμένου φλεβώδους κόλπου

Η μαγνητική τομογραφία και φλεβογραφία θα επιβεβαιώσει η θα αποκλείσει την διάγνωση.

Μαγνητική τομογραφία

Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα αξιόπιστης μαγνητικής φλεβογραφίας, τότε η ενδαρτηριακή ψηφιακή αγγειογραφία θα αναδείξει την έκταση της θρομβώσεως αλλά και την ποιότητα της παράπλευρης φλεβικής κυκλοφορίας.

Καθώς η φλεβική θρόμβωση επηρεάζει την παροχέτευση του εγκεφάλου εμφανίζεται εστιακό ή διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα σε κατανομή που τυπικά δεν είναι κατανομής αρτηριακής απόφραξεως, αλλά κατανομής φλεβικού εμφράκτου. Στην συνέχεια η κατάσταση μπορεί να επιπλακεί με αιμορραγική μετατροπή του εμφράκτου, που δεν πρέπει να εκληφθεί ως αιμάτωμα.

Θεραπεία

Η ενυδάτωση και η επιθετική αντιμετώπιση της ενδοκρανίου υπερτάσεως είναι βασικά μέτρα γιά την αποφυγή πιθανού εγκολεασμού.

Ενδοφλέβια αντιπηκτική αγωγή μέ ηπαρίνη φαίνεται να βελτιώνει τήν πρόγνωση, μπορεί όμως νά προκαλέσει αιμορραγική μετατροπή τών φλεβικών εμφράκτων.

Σέ ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στην ηπαρίνη ή που ανήκουν σε κατηγορίες υψηλού κινδύνου όπως:

  • γενικευμένες επιληπτικές κρίσεις,
  • εν τω βάθει θρόμβωση,
  • συμμετοχή του οπισθίου βόθρου,
  • επιδεινούμενο νευρολογικό έλλειμα,
  • διαταραχή επιπέδου συνειδήσεως,
  • κώμα
    • θα μπορούσε να εφαρμοστεί υπερεκλεκτικός καθετηριασμός του φλεβώδους κόλπου, θρομβο-αναρρόφηση ή θρομβεκτομή ή/και έγχυση τοπικά θρομβολυτικών ουσιών (rt-PA), αν και μέχρι σήμερα δεν έχει αποδειχθεί ότι έχουν στατιστικά σημαντικό κλινικό αποτέλεσμα
Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο