Τι κάνουμε με ένα μη ράγεν ανεύρυσμα εγκεφάλου; Phases Score

Τι κάνουμε με ένα μη ράγεν ανεύρυσμα εγκεφάλου;

 • Ο κίνδυνος ρήξεως είναι γενικά χαμηλός.
 • Το PHASES SCORE (διαθέσιμο στον σύνδεσμο: http://www.neuromind.cc/vascular/phases-score λαμβάνει υπ᾽ όψιν προγνωστικούς παράγοντες όπως η ηλικία, η υπέρταση, το μέγεθος και η θέση του ανευρύσματος, προηγούμενη υπαραχνοειδή αιμορραγία και καταγωγή του ασθενούς.
 • Δημιουργείται ένα score, που αντιστοιχεί στον 5ετή κίνδυνο ρήξεως.
 • Έτσι ο κίνδυνος ρήξεως κυμαίνεται από 0.25% στην πενταετία (ὀπως σε άτομα <70 ετών, χωρίς αγγειακούς κινδύνους (υπέρταση), με ανεύρυσμα <7 χιλ της έσω καρωτίδος, μέχρι >15% (σε άτομα ≥70 ετών, με υπέρταση και ιστορικό υπαραχνοειδούς αιμορραγίας και ανεύρυσμα >20 χιλ στην οπίσθια κυκλοφορία).
 • Οι Φιλανδοί έχουν 3.6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο και οι Ιάπωνες 2.8 φορές.

The unruptured intracranial aneurysm treatment score

 • Μία διεθνής ομάδα από 69 συνολικά experts (νευροχειρουργούς, νευροακτινολόγους, νευρολόγους και κλινικούς επιδημιολόγους) ανέπτυξε ένα μοντέλο χρησιμοποιώντας το Delphi consensus, και κατέληξε σε 29 παράγοντες κλειδιά γιά την διαχείριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων (συντηρητική αγωγή ή αντιμετώπιση)
 • Λαμβάνονται υπ´όψιν παράγοντες ὀπως:
  • η ηλικία, η μεγίστη διάμετρος, η μορφολογία (τοιχωματικές ανωμαλίες και ASPECTS score), και η θέση του ανευρύσματος. Επίσης παράγοντες κινδύνου όπως προηγούμενη υπαραχνοειδής αιμορραγία, οικογενής ανευρυσματική νόσος, καταγωγή, κάπνισμα, υπέρταση, πολυκυστική νόσος νεφρών, χρήση κοκαίνης ή αμφεταμινών.
  • κλινικά συμπτώματα (εκτός υπαραχνοειδούς αιμορραγίας), όπως πιεστικά φαινόμενα (mass effect), θρομβο-εμβολικά συμβάματα ή επιληψία.
  • επίσης ελαττωμένη ποιότητα ζωής εξαιτίας του φόβου ρήξεως, αλλά και το προσδόκιμο επιβίωσης λόγω χρονίας νόσου ή κακοηθείας (<5 ετών, 5-10 έτη, >10 ετών) και συνυπάρχουσες νόσους.
  • τέλος την πολυπλοκότητα (complexity) του ανευρύσματος και την επικινδυνότητα της επέμβασης.
 • Το score είναι ένας μηχανισμός που δείχνει πώς μιά μεγάλη ομάδα ειδικών θα διαχειριζόταν εξατομικευμένα την συγκεκριμένη περίπτωση ασθενούς με μή ραγέν ανεύρυσμα.

Κίνδυνος ρήξεως ανευρύσματος εγκεφάλου και κίνδυνος από την θεραπεία

 • Πρέπει να ζυγίσουμε πολλούς παράγοντες γιά να αποφασίσουμε.
 • Το σημαντικό είναι η απόφαση να είναι ομάδος από επεμβατικό νευροακτινολόγο, νευροχειρουργό ή /και νευρολόγο strokologist. Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση σε τέτοια ομάδα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο score που δίνει μιά ιδέα γιά το τί νομίζουν οι experts σχετικά με τον συγκεκριμένο ασθενή. Και το score αυτό βασίζεται στα στοιχεία από 69 experts.
 • Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχάσουμε να συμπεριλάβουμε και τον ασθενή σε αυτή την συζήτηση. Ο ασθενής μπορεί να είναι πραγματικά αναστατωμένος επειδή αυτό το μικρό ανεύρυσμα μπορεί να του αλλάξει πραγματικά την ποιότητα της ζωής του.
 • SHARED DECISION MAKING!!!

Πρέπει να παρακολουθούνται τα μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου; Γιατί;

 • Η απάντηση είναι ναί. Γνωρίζουμε ότι η διόγκωση είναι προγνωστικός παράγοντας ρήξεως. Και δεν είναι σπάνιο γιά ένα ανεύρυσμα να μεγαλώσει.
 • Προγνωστικοί παράγοντες είναι η προηγηθείσα υπαραχνοειδής αιμορραγία, η θέση το μέγεθος αλλά και το σχήμα του ανευρύσματος, η ηλικία και η καταγωγή του ασθενούς. (ELAPSS score)

Ανεύρυσμα εγκεφάλου και follow-up – Πόσο συχνά;

 • Και ύστερα έρχεται το δύσκολο να απαντηθεί ερώτημα. Κάθε πότε παρακολουθούμε αυτά τα ανευρύσματα; Εάν κάποιος έχει υψηλό ELAPSS score παρακολουθείται συχνότερα; Δεν είναι πραγματικά τεκμηριωμένο (evidence based). Δεν γνωρίζουμε επίσης εάν είναι οικονομικά ανταποδοτικό. Η αύξηση δεν είναι απαραίτητα γραμμική. Άλλωστε υπάρχουν περίοδοι αύξησης και περίοδοι σταθεροποίησης.
 • Γενικότερα ακολουθούμε αυτό το πρωτόκολλο.
  • 6 μήνες
  • 1 χρόνος
  • 2 χρόνια
  • 3 χρόνια

Απεικόνιση του αγγειακού τοιχώματος με MRI

 • Σήμερα με μαγνητικούς τομογράφους 3Τ και άνω, μπορούμε να δούμε το αρτηριακό τοίχωμα, και να διακρίνουμε την αγγειίτιδα, τον αγγειόσπασμο, τον διαχωρισμό του τοιχώματος και την αθηρωμάτωση, ανάλογα με την διαφοροποίηση με ή χωρίς σκιαγραφικό.
 • Είναι δυνατό να δούμε την δραστηριότητα της νόσου του τοιχώματος ενός αρτηριακού ανευρύσματος. Εστιακή έντονη πρόσληψη σκιαγραφικού από το τοίχωμα του ανευρύσματος, είναι στοιχείο που συνηγορεί με ενεργοποίηση του τοιχώματος και σηματοδοτεί επαπειλούμενη ρήξη.
 • Με αυτό τον τρόπο θα μπορούμε να παρακολουθούμε πιθανότατα ένα γνωστό ανεύρυσμα, αναζητώντας στοιχεία ενεργοποίησης του τοιχώματος που θα μας ώθούν προς περισσότερο επιθετική αντιμετώπιση.

Τι κάνουμε με τα μέλη της οικογενείας; Σε οικογένειες με ανεύρυσμα εγκεφάλου σε δυο τουλάχιστον συγγενείς πρώτου βαθμού

 • Μιά γυναίκα έχει την μητέρα της που πέθανε από ρήξη ανευρύσματος και έχει δύο αδελφές και μιά κόρη. Πρέπει να ελέγχουμε τους συγγενείς; Σε ποιά ηλικία πρέπει να αρχίσει κανείς; Πόσο συχνά πρέπει να το κάνει;
 • Σύμφωνα με ανάλυση μεγάλης βάσεως δεδομένων από το Πανεπιστήμιο της Utrecht:
 • Σε συγγενείς με ιστορικό ≥2 ατόμων με ανευρυσματική SAH (Lancet, 2014):
  • Βρέθηκαν ανευρύσματα σε ποσοστό 11% στο πρώτο screening, 8% στο δεύτερο screening, 5% στο τρίτο screening και 5% στο τέταρτο screening.
  • Επίσης εάν υπάρχουν δύο πρώτα αρνητικά screening, είναι χρήσιμο να συνεχίσει το screening καθώς υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 3% που θα εμφανίσει νέο ανεύρυσμα στα επόμενα follow-up.
  • Σε ηλικία μεταξύ 20-30 ετών βρέθηκαν 5% των ανευρυσμάτων. Οπότε πρέπει το screening να αρχίσει ενωρίς (20 ετών).
 • Από την ανάλυση των δεδομένων βλέπουμε ότι παράγοντες υψηλού κινδύνου γιά εύρεση ανευρύσματος στο 1ο screening είναι το κάπνισμα, ιστορικό με προηγούμενο ανεύρυσμα, και θετικό οικογενειακό ιστορικό. Συστήνεται μακρού χρόνου follow-up σε αυτά τα άτομα.

Screening οικογένειας με ανεύρυσμα εγκεφάλου σε ενα συγγενή πρώτου βαθμού

 • Άτομα με μόνο ένα συγγενή πρώτου βαθμού έχουν σχετικά αυξημένο κίνδυνο γιά να βρεθεί ανεύρυσμα. Ο κίνδυνος αυτός είναι ελάχιστα μόνο μεγαλύτερος από του γενικού πληθυσμού και μάλλος όχι τόσο ώστε να δικαιολογεί screening.
 • Σε νέα πληθυσμιακά μοντέλα συμβουλεύεται να ελέγχονται δύο φορές αυτά τα άτομα, σε ηλικία ανάμεσα σε 40-55 ετών.

Μη ράγεν ανεύρυσμα εγκεφάλου και ενδοφλέβια θρομβόλυση

Δεν υπάρχει αντένδειξη γιά ενδοφλέβιο θρομβόλυση σε περίπτωση ισχαιμικού ΑΕΕ.

Μη ράγεν ανεύρυσμα εγκεφάλου - εγκυμοσύνη και τοκετός

 • Τι προτείνεται; φυσιολογικός κολπικός τοκετός ή καισαρική τομή;
 • Αυτό δημοσιεύθηκε πριν λίγα χρόνια. Ο κίνδυνος δεν αυξάνεται κατά την διάρκεια της κύησης, του τοκετού ή της λοχείας.

Μη ράγεν ανεύρυσμα εγκεφάλου - παράγοντες κινδύνου

 • Πώς εκλυτικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν τον κίνδυνο ρήξεως;
 • Η κατανάλωση καφέ, κοκα κόλα, ο θυμός, η αφόδευση, η σεξουαλική πράξη, το έντονο φύσημα της μύτης, η έντονη άσκηση μελετήθηκαν σε πληθυσμιακές ομάδες.
 • Ο μεγαλύτερος κίνδυνος ήταν το κάπνισμα, η κατανάλωση καφέ και η έντονη άσκηση.
 • Όλα αυτά όμως χρησιμοποιούνται μόνο ως προς την κατανόηση της παθοφυσιολογίας των ανευρυσμάτων και δεν συνιστούν κανόνες αποφυγής (άλλωστε πόσους εκατομύρια καφέδες πρέπει κάποιος να πιεί ή πόσες σεξουαλικές συνευρέσεις πρέπει να έχει ώστε να προκαλέσει την ρήξη του ανευρύσματός του;).

Διαχείριση ασθενών με μη ράγεν ανεύρυσμα εγκεφάλου: Συνοπτικά

 • Ο κίνδυνος ρήξεως γενικά είναι μικρός, το PHASES score είναι υποβοηθητικό.
 • Το Follow-up είναι χρήσιμο, το ELAPSS score προβλέπει την διόγκωση.
 • Σε οικογενειακό ιστορικό με ≥2 μέλη με ανευρυσματική υπαραχνοειδή αιμορραγία, συστήνεται screening των συγγενών πρώτου βαθμού συστηματικά από την ηλικία των 20 ετών.
 • Σε ασθενή με ανεύρυσμα εγκεφάλου συστήνεται έλεγχος καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου συστηματικά και οπωσδήποτε διακοπή του καπνίσματος.
Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο