Μη ραγέντα είναι τα ανευρύσματα εγκεφάλου που δεν έχουν αιμορραγήσει.

Οι αιτίες που οδηγούν στην διάγνωση είναι οι παρακάτω:

  • Κεφαλαλγίες (35%)
  • Εγκεφαλική ισχαιμία (17.6%),
  • Πάρεση κρανιακών νεύρων (15.4%),
  • Πιεστικά φαινόμενα γειτονικών ανατομικών δομών (5.7%),
  • Επιληψία (4.2%) κτλ.

Ποιος είναι ο κίνδυνος να αιμορραγήσουν;

Γιά τα μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου, η μεγαλύτερη μελέτη είναι η ISUIA που δημοσιεύθηκε το 1998. Σε αυτή τη μελέτη ο αρθροιστικός κίνδυνος αιμορραγίας σε χρόνο παρακολούθησης 7.5 ετών, διακρίνει δύο ομάδες ασθενών:

Σε ασθενείς χωρίς ιστορικό υπαραχνοειδούς αιμορραγίας από άλλο ανεύρυσμα, σε μέγεθος <10 χιλ. ο κίνδυνος αιμορραγίας είναι 0.4% σε 7.5 έτη παρακολούθησης (ετήσιος κίνδυνος αιμορραγίας 0.05%). Σε μέγεθος ≥10 χιλ. ο κίνδυνος είναι Χ20 φορές μεγαλύτερος, (περίπου 1% ετήσιος κίνδυνος αιμορραγίας).

Σε ασθενείς με ιστορικό υπαραχνοειδούς αιμορραγίας από άλλο ανεύρυσμα, σε μέγεθος <10 χιλ. ο κίνδυνος αιμορραγίας στα 7.5 έτη είναι 11 φορές μεγαλύτερος από παρόμοιο ανεύρυσμα της προηγούμενης ομάδος, δηλαδή 0.5% ετησίως. Σε εγκεφαλικά ανευρύσματα με μέγεθος ≥10 χιλ. ο κίνδυνος είναι ίδιος με της προηγούμενης ομάδος, δηλαδή περίπου 1% ετησίως.

Τα γιγαντιαία ανευρύσματα μεγέθους ≥25 χιλ. αιμορραγούν με συχνότητα 6% τον πρώτο χρόνο από την διάγνωση.

Ποιοι είναι οι προδιαθεσικοί παράγοντες αιμορραγίας;

Σε ασθενείς χωρίς ιστορικό υπαραχνοειδούς αιμορραγίας από άλλο ανεύρυσμα, προδιαθέτουν σε ρήξη και αιμορραγία, το μέγεθος και η θέση του ανευρύσματος. Συγκεκριμένα εγκεφαλικά ανευρύσματα ≥10 χιλ, στην κορυφή της βασικής αρτηρίας, στο σπονδυλοβασικό σύστημα και στην οπίσθια αναστομωτική, έχουν αυξημένη επικινδυνότητα γιά εγκεφαλική αιμορραγία σε σχέση με άλλες θέσεις.

Σε ασθενείς με ιστορικό υπαραχνοειδούς αιμορραγίας από άλλο ανεύρυσμα, επιρρεπείς γιά αιμορραγία είναι κυρίως ανευρύσματα της κορυφής της βασικής αρτηρίας και ασθενείς με ηλικία ≥50 ετών.

Κίνδυνος αιμορραγίας στην πενταετία (Isuia, 2003)

Ο αρθροιστικός κίνδυνος ρήξεως στην 5ετία είναι σε συνάρτηση με το μέγεθος και την θέση του εγκεφαλικού ανευρύσματος. Και βλέπουμε πως τα ποσοστά κινδύνου είναι μικρότερα, εξισώνονται ή υπερβαίνουν τον κίνδυνο της χειρουργικής ή ενδαγγειακής θεραπείας των αντιστοίχων ανευρυσμάτων. Διακρίνουμε επίσης την αύξηση της επικινδυνότητας στα ανευρύσματα της οπισθίας κυκλοφορίας.

Ο αρθροιστικός κίνδυνος ρήξεως στην 5ετία

Ο αρθροιστικός κίνδυνος ρήξεως στην 5ετία

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο