Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά

 Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά

Απ´ ευθείας επικοινωνία μεταξύ μιάς αρτηρίας του εγκεφάλου και μιάς εγκεφαλικής φλέβας, χωρίς την μεσολάβηση φωλεάς. Εντοπίζεται στον υποχοριοειδή χώρο.

Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά

Όσο μακρύτερη είναι η υποχοριοειδής πορεία της παροχετεύουσας φλέβας, μέχρι την εκβολή της στον φλεβώδη κόλπο, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες φλεβικής συμφορήσεως του παρακείμενου εγκεφαλικού παρεγχύματος.

Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία

Παριστούν τις ακραίες εκφάνσεις του αναστομωτικού, μυελικού φλεβικού δικτύου.

Αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία

Διακρίνονται σε:

Επιπολής, όπου μυελικές φλέβες διασχίζουν την λευκή ουσία (trancerebral medullary veins) και παροχετεύουν εν τω βάθει υποεπενδυματικές περιοχές προς φλοιώδεις φλέβες ατην επιφάνεια του εγκεφάλου

Φλεβικές δυσπλασίες  ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα

Είναι καλοήθεις δυσπλασίες στο φλεβικό σκέλος, με σηραγγώδεις φλεβικές λιμνάσεις, χωρίς αρτηριοφλεβώδη επικοινωνία. Μπορεί να είναι μονήρεις (σποραδική μορφή) ή πολλαπλές. Στην τελευταία περίπτωση είναι συνήθως οικογενείς και κληρονομούνται κατά τον αυτοσωματικό επικρατούντα χαρακτήρα (χρωμόσωματα 7q21-22(CCM1), 7p13-15(CCM2) και 3q25-27(CCM3)).

Σύνδρομο Phases

Νευρο-δερματικό σύνδρομο

Σύνδρομο Phases

Posterior fossa malformations, Hemangiomas, Arterial anomalies Coarctation of the aorta, Eye abnormalities (PHASES)

Ανωμαλίες προσώπου συνδιαζόμενες με σύνδρομο Dandy-Walker.

Αρχικη
Ο Ιατρος
Βιογραφικό Ιατρού
Επιστημονικές Συνεργασίες
Ενδαγγειακες Επεμβασεις
Οξύ Ισχαιμικό Εγκεφαλικό
Υπάρχει θεραπεία για το εγκεφαλικό;
Πώς θα καταλάβω ότι έπαθα εγκεφαλικό;
Τι πρέπει να κάνω αμέσως μόλις υποψιαστώ εγκεφαλικό;
Υπάρχουν προειδοποιητικά σημεία για το εγκεφαλικό;
Τί είναι η Μηχανική Θρομβεκτομή;
Ιστορική εξέλιξη και επιστημονική τεκμηρίωση γιά την Μηχανική Θρομβεκτομή
Αγγειοπλαστική Αγγείων Τραχήλου
Στένωση καρωτίδων αρτηριών και εγκεφαλικό
Αγγειοπλαστική και Stenting καρωτιδικής στενώσεως
Αγγειπλαστική και Stenting συμπτωματικής στενώσεως έσω καρωτίδος με εγγύς σύστημα προστασίας (Σύστημα MOMA)
Ανευρύσματα Εγκεφάλου
Τι είναι το ανεύρυσμα εγκεφάλου;
Υπάρχουν προειδοποιητικά συμπτώματα - σημεία για τα ανευρύσματα εγκεφάλου;
Μη ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ραγέντα ανευρύσματα εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία των ενδοκρανιών ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Σε τυχαίο έλεγχο βρέθηκε ένα ανεύρυσμα εγκεφάλου. Τι πρέπει να κάνω; Διαχέιριση των μη ραγέντων ανευρυσμάτων εγκεφάλου
Αρτηριοφλεβώδεις Δυσπλασίες Εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Ενδαγγειακή θεραπεία μηνιγγικών αρτηριοφλεβώδων δυσπλασιών εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις Κεφαλής-Τραχήλου
Αγγειακές Παθήσεις Νωτιαίου Μυελού
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Τι είναι οι μηνιγγικές αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες του νωτιαίου μυελού
Αρτηριοφλεβώδεις Επικοινωνίες παρά τη Νωτιαία Χορδή
Τι είναι οι αρτηριοφλεβώδεις επικοινωνίες της νώτιαιας χορδής;
Σπονδυλό - σπονδυλικές επικοινωνίες
Καρωτιδό - σηραγγώδεις επικοινωνίες
Εμβολισμός Όγκων
Εμβολισμός μηνιγγιωμάτων
Άλλοι ενδοκράνιοι όγκοι
Εξωκράνιοι όγκοι
Όγκοι σπονδυλικής στήλης
Τεχνική εμβολισμού των όγκων
Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων Εγκεφάλου
Αγγειακές Παθήσεις σε Νεογνά - Παιδιά
Παθογένεια των αγγειακών νόσων
Ανευρισματική δυσπλασία της φλέβας του γαληνού
Δυσπλασία των φλεβωδών κόλπων της σκληράς μήνιγγας
Αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες εγκεφάλου στα παιδιά
Αρτηριοφλεβώδεις φίστουλες σε παιδιά
Φλεβικό αγγείωμα ή αναπτυξιακού τύπου φλεβική ανωμαλία
Φλεβικές δυσπλασίες ή σηραγγώδη αιμαγγειώματα (Cavernomas)
Σύνδρομο Phases
Περιστατικα
Ενημερωση
Ιατρικά Άρθρα
Ιατρικά Νέα
Συνέδρια
Επικοινωνια

Βιογραφικό Ιατρού

Ο ιατρός Γεώργιος Μαγκούφης MD, PhD είναι Επεμβατικός Ακτινολόγος με εξειδίκευση στην Επεμβατική Νευροακτινολογία..

Περισσότερα

Επικοινωνία

White Metropolitan Logo

Τ: 210 4809 887

Δ: Εθν. Μακαρίου 9 & Ελ. Βενιζέλου 1 Ν. Φάληρο